Holstebro Tilgængelighedsudvalg

Tilgængelighedsudvalget arbejder for at mennesker med handicap kan færdes i offentlige bygninger og områder på lige fod med alle andre.

Tilgængelighedsudvalget sætte fokus på tilgængelighed:

 • i alle relevante sager indenfor de forskellige forvaltningsområder
 • indenfor IT og kommunikationsområdet
 • indenfor bygninger og bygningsnære arealer, veje, fortove, fortovs op- og nedkørsler, parker, parkeringspladser, grønne områder, naturstier, strandarealer mv.
 • indenfor offentlige transportmidler, busser og tog
 • indenfor skiltning af det offentlige rum
 • ved at medvirke til vurdering og rådgivning om brugerbehov indenfor tilgængelighed
 • ved varetagelse af opgaver pålagt af Handicaprådet

Tilgængelighedsudvalgets kompetence er at rådgive om brugerbehov på Handicaprådets vegne, og udtale sig på Handicaprådets vegne på netop dette område.

Tilgængelighedsudvalget består af 5 medlemmer.

 • 1 medlem udpeget af Holstebro Handicapråd
 • 2 medlemmer udpeget af Holstebro Ældreråd. 
 • 2 medlemmer udpeget af og fra Danske Handicaporganisationer - Holstebro Afdelingen.

Vi tiltræder 1. januar 2022 og repræsenterer vores medborgere frem til udgangen af 2025.

Alle er velkommende til at kontakte TGU med spørgsmål og forslag, der har betydning for borgeres tilgængelighed i hele kommunen.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til et medlem af Tilgængelighedsudvalget.

Der afholdes ca. 2 møder om året med deltagelse af

 • Anders Debel, direktør for Teknik og Miljø
 • Annette Vognbjerg, chef i Teknik og Miljø
 • Torben Mølgaard, chef i Teknik og Miljø
 • Tilgængelighedsudvalget

Referatet fra disse møder, vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Se TGU's referater

Medlemmer af Tilgængelighedsudvalget

Jørgen Ahler

Jørgen Ahler (Udpeget af DH)

Autistforeningen
Mobil: 2045 2590
jorgen@ahler.dk

Bent Follesen

Bent Follesen (Udpeget af DH)

Scleroseforeningen
Mobil 2968 1958
bent@follesen.dk

Henning Jepsen

Henning Jepsen (Udpeget af Ældrerådet)

Mobil 21284252
henning.jepsen@mail.dk

Jytte von Seelen

Jytte von Seelen (Udpeget af Ældrerådet)

Mobil: 2334 0752
seelenjk@gmail.com