Ergoterapeut, Center for Træning

Ergoterapeut, Center for Træning

Social og Sundhed
 • Print
 • Forstør tekst
Holstebro kommune søger pr. 01. spetember 2024 eller hurtigst muligt herefter en ergoterapeut i Center for Træning, 37 timer om ugen. Stillingen er tilknyttet distrikt Parkvej.

Indsatsområderne er hverdagsrehabilitering §83a, Sundhedsloven § 140 og Serviceloven §86. Distriktsterapeutgruppen på Parkvej består af 3 fysioterapeuter og 3 ergoterapeuter, som varetager opgaver i borgeres eget hjem, på plejecentre og MTO-ophold samt holdtræning.

Terapeuterne på Parkvej har et tæt samarbejde med de øvrige trænende terapeuter i distrikterne, samt med de øvrige faggrupper på Parkvej.
Holstebro kommune arbejder på at implementere Faste Teams i hele kommunen, for at sikre et tæt tværfagligt samarbejde og koordinering omkring de enkle borgerforløb.

Ansøger skal trives i en travl hverdag med fokus på høj faglighed og effektiv opgaveløsning.

Genkender du dig som en kollega med energi, gåpåmod og med lyst til at arbejde i en organisation med fokus på at løse kerneopgaven. Har du flair og interesse for at balancere såvel drift som udvikling og har du værdier som glæde og udsyn?
Kan du se dig selv understøtte Sundheds- og ældreområdets fælles kerneopgave:

”I Sundhed og Ældre samarbejder vi med borgeren om at skabe et meningsfuldt og
værdigt liv gennem tillid, faglighed og selvbestemmelse”

Vi søger en kollega der har

 • bred ergoterapeutisk erfaring og interesse for at arbejde med den ældre geriatriske borger
 • erfaring med genoptræning i borgers eget hjem, samt tæt tværfagligt samarbejde med hjemmeplejen
 • interesse for tæt tværfaglig koordinering og samarbejde omkring den enkelte borger

Herudover vægter vi højt

 • Evne til at skabe relationer på tværs i organisationen. At ville det tværfaglige samarbejde og turde udfordre ”plejer” og rutiner ud fra en helhedsorienteret tilgang
 • Evne til at arbejde rehabiliterende og reflekterende samt se værdien i en borgerinddragende og målrettet indsats
 • En fleksibel tilgang i opgaveløsningen og evnen til at arbejde selvstændig, målrettet og struktureret. Herunder evner at se dokumentation som værdifuld klinisk ræsonnering

Vi tilbyder

 • grundig introduktion til jobbet
 • tæt tilknytning til kollegaerne i distrikterne. Gruppen har tæt samarbejde med hele personalegruppen i Center for Træning, som rummer en gruppe af fagligt dygtige og engagerede fysioterapeuter, ergoterapeuter og administrativt personale fordelt i funktionsgrupper inden for områderne distriktstræning, børnetræning, neurologisk træning og ortopædkir træning
 • sparring i et engageret og udviklingsorienteret kollegialt forum
 • en fleksibel og forandringsparat arbejdsplads i en værdibaseret organisation, hvor faglighed, arbejdsmiljø og trivsel vægtes højt
 • en arbejdsplads organiseret i Social og Sundhed. Stillingen er forankret i Center for Træning
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomster

Vi indhenter straffe - og børneattest ved indstilling af ansøgere til stillingen.

Startdato: 01. september 2024 eller efter aftale

Ansøgningsfrist: 08. august 2024

Samtaler forventes afholdt tirsdag 20. august 2024

Stillingen søges elektronisk på Holstebro Kommunes hjemmeside under ”Ledige jobs”

Efter aftale indhentes referencer på ansøgere som udvælges til samtale.

Yderligere information om stillingen 

kontakt centerleder Karin Dahl Lassesen, telefon 96 11 48 03 eller via mail karin.dahl.lassesen@holstebro.dk

Deadline for ansøgning

08. august 2024 23:59


Søg stillingen

Medarbejder i Holstebro Kommune

Vi arbejder for, at alle 5.500 ansatte i Holstebro Kommune oplever trivsel og faglig udvikling. Se mere om kommunens værdier, og hvordan det er at være ansat i organisationen på holstebro.dk/arbejdsliv.

Holstebro er en langstrakt kommune med knap 59.000 indbyggere mellem Vesterhavet og Limfjorden og er Nordvestjyllands kraftcenter for kultur, handel, uddannelse og erhverv.

I Holstebro Kommune har vi Kulturen til forskel. Vi bruger kultur som drivkraft for vækst og udvikling - og til at bygge bro til hinanden. Se mere på flyttilholstebro.dk.

keyboard_arrow_up