Aktivitetstilskud

Udvalget for Kultur og Fritid afsætter hvert år et beløb, der kan ydes som aktivitetstilskud til foreninger for medlemmer under 25 år.

Retningslinjer: 

 • Medlems- og aktivitetstilskuddet fastsættes i forhold til det beløb, som aktive medlemmer under 25 år har betalt i kontingent i det kalenderår, der ligger til grund for tilskudsberegningen.
 • For at beregne medlems- og aktivitetstilskuddet udregnes for hver forening det gennemsnitlige kontingentbeløb for medlemmer under 18 år og det gennemsnitlige kontingentbeløb for medlemmer mellem 18 år og 25 år.

  • Et årligt kontingent på mindre end 100 kr. ydes der ikke tilskud til.

  • Er det årlige kontingent på mere end 600 kr. ydes der kun tilskud for et kontingentbeløb på 600 kr. og der trækkes 100 kr. fra dette beløb inden der ydes tilskud.

  • For aldersgruppen 18 – 25 år kan medlemstilskuddet max. udgøre 100 kr. pr. medlem betinget af et kontingent på minimum 200 kr.

  • Medlemstilskud til handicapmedlemmer beregnes på baggrund af indbetalt kontingent x 2 for medlemmer under 25 år.

 • Følger foreningens regnskabsår ikke kalenderåret skal kontingentoplysningerne for de enkelte medlemmer opgives således, at det tydeligt fremgår, fra hvilket regnskabsår indbetalingen vedrører. Vi anbefaler at foreninger, der søger medlems- og aktivitetstilskud har et regnskabsår som følger kalenderåret, da dette simplificerer tilskudsansøgningerne.

Sådan søger du

Senest den 1. april hvert år indsender foreningerne underskrevet ansøgning om aktivitetstilskud vedlagt underskrevet erklæring om foreningens kontingentsatser.

 1. Log ind på foreningsportalen - HER
  OBS: Har I ikke login skal I kontakte Sport og Fritid og få hjælp til at blive oprettet som ”Foreningsansvarlig” for jeres forening.
 2. Klik på ”Medlemsopgørelse"
 3. Tast antallet af medlemmer i de 3 kategorier (0-17 år, 18-25 år og over 25 år)
 4. Tast det gennemsnitlige indbetalte kontingentbeløb for de 3 kategorier (0-17 år, 18-25 år og over 25 år)
 5. Dobbelttjek gerne at de samlede beløb, som systemet udregner, passer med jeres samlede kontingentindtægter i jeres regnskab
 6. Klik på "Gem"
 7. Gå tilbage til forsiden
 8. Klik på ”2020 medlemstilskud” øverst
 9. Vælg den medlemsopgørelse, du lige har lavet
 10. Klik ”Send ansøgning”
 11. Klik på "Ok"

Videovejledninger:

Handicap-medlemmer

Har I handicapmedlemmer i jeres forening, kan I herunder se, hvordan I indberetter jeres handicapmedlemmer i forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud.

Foreninger, som kun består handicapmedlemmer:

 1. Ansøg og indberet antal medlemmer ved hjælp af vejledningen under ”Sådan søger du”.

Foreninger, som både består af almene medlemmer og handicapmedlemmer:

 1. Ansøg og indberet antal medlemmer ved hjælp af vejledningen under ”Sådan søger du”.
 2. Send opgørelse over antal handicapmedlemmer under 25 år til Fritidsafdelingen@holstebro.dk

Er du i tvivl om, hvornår et medlem defineres som værende et handicapmedlem, kan du ved Socialstyrelsen få overblik over forskellige former for handicap.

Klik her for at se overblikket

Er du stadig i tvivl, om du har et handicapmedlem, skal du ringe til os på 9611 7534.