Vores mål

Vi har tre overordnede mål med Klimahandlingsplan 2023

2030:
70 % drivhusgas reduktion sammenlignet med 1990

Derudover sigter vi efter tolv gevinster

Mere natur

Mere skov som ikke er tiltænkt afbrænding, samt indtænke biodiversitet i klimatilpasning og flere grønne områder i byerne til at håndtere vandmængder.

Ikon der viser mursten og murske

Renere luft

Elektrificering af transport og mindre brug af brændeovne efter konvertering fra gas- og oliefyr vil forbedre luftkvaliteten.

Ikon der viser to huse

Raskere og gladere borgere

Fællesskaber omkring klimahandling vil bidrage til mere sundhed ligesom mere cykeltransport og planterig mad. Klimatilpasningsprojekter vil bringe flere rekreative områder med sig.

Ikon der viser en cyklist

Fremtidssikret landbrug

Klimahandlingsplanen bidrager til et stærk landbrug, som kan levere produktionen af de varer, der efterspørges.

Ikon der viser mursten og murske

Robust erhvervsliv

At være på forkant med CO2-afgifter, rapporteringskrav og klimaforandringer kan være afgørende for at sikre en markedsandel i fremtiden.

Ikon der viser to huse

Eksport

Brint, grønne produkter og processer og metoder for grøn omstilling kan fremmes med indsatserne i Klimahandlingsplanen.

Ikon der viser en cyklist

En stærk grøn økonomi

Flere grønne jobs inden for vedvarende energi og cirkulær økonomi baseret på dialog og partnerskaber i erhvervslivet.

Ikon der viser mursten og murske

Nye arbejdspladser

Grøn omstilling giver mulighed for nye arbejdspladser i eksisterende og voksende brancher.

Ikon der viser to huse

Reducerede udgifter til energiforbrug

Energiforbedringer kan bidrage til lavere udgifter til energi, både privat og i offentlige bygninger.

Ikon der viser en cyklist

Reducerede udgifter til CO2-afgifter og kvoter

Virksomheder, som i dag betaler CO2-afgifter og kvoter, vil kunne spare disse udgifter ved at omstille til grønne løsninger.

Ikon der viser mursten og murske

Minimerede udgifter til klimarelaterede ødelæggelser

Ved at klimatilpasse vores samfund kan vi minimere samfundsudgifterne til klimaskader ved f.eks. oversvømmelser.

Ikon der viser to huse

Godt omdømme

Klimahandlingsplanen sætter gang i nye aktiviteter og udviser handlekraft – så vi kan være stolte af at bo i Holstebro Kommune.

Ikon der viser en cyklist