Sådan arbejder vi henimod målene i 2030 og 2050

Graferne viser hvilke reduktioner, de mange indsatser i klimahandlingsplanen forventes at bidrage med. Reduktionerne er opdelt i de fire kategorier.
Se et mere detaljeret regnskab her.

Mellem statusår 2018 og målårene 2030 og 2050 kan man se hvilke kategorier, som reduceres og hvor meget. Den første stiplede linje viser 70 % målet i 2030. Som man kan se af grafen, kan vi ikke vise vejen helt til målene. Dette skyldes bl.a. en fortsat betydelig mængde fossile personbiler i 2030 og klimatunge landbrugsaktiviteter, som er svære at ændre på. Vi er dog ikke langt fra mål i 2030. Her forventer vi en reduktion på ca. 68 %, og at ændrede rammebetingelser, såsom lovgivning og teknologi, vil sætte os i stand til at adressere den tilbageværende udledning, når vi skal udarbejde den næste klimahandlingsplan i 2027. 

Mere end 70 indsatser

Reduktionerne kommer ikke af sig selv, men igennem de indsatser, som klimahandlingsplanen indeholder. Du kan læse om over 70 indsatser indenfor klimatilpasning, landbrug, erhverv, transport, bæredygtig levevis, energi, forsyning og affald, og kommunen som virksomhed.