Vandstandsprognose for Storå

  • Print
  • Forstør tekst

Natur og miljø

Sidst opdateret 24. februar 2020
af Haris Nuhanovic

Sådan læser du prognosen

Den blå kurve viser den målte vandstand i Storå ved renseanlægget. Den røde forlængelse på kurven er en prognose for vandstanden de kommende 3 døgn. 

De grønne søjler viser nedbør i oplandet. De mørkegrønne viser de sidste 5 døgns nedbør. De lysegrønne er en prognose for nedbøren de kommende 5 døgn. 

Hvis vandstanden er over den orange linje, som markerer vandstand på 9 m, er der begyndende oversvømmelser i Holstebro by. Hvis vandstanden når 9,8 m (mørkerød ret linje), er der betydelige oversvømmelser i Holstebro By. 

De angivne vandstande refererer til målinger ved renseanlægget. Da renseanlægget ligger nedstrøms byen, vil den tilsvarende vandstand f.eks. ved Storebro i byen være ca. 20-25 cm højere end de værdier, der fremgår af figuren.

Målestationen ved Holstebro Renseanlægget

Prognosen er vejledende og rummer en vis usikkerhed, bl.a. fordi der ofte er afvigelser mellem nedbørsprognoser og den nedbør der reelt falder. I takt med at der indhentes erfaringer med varslingssystemet og brugerfladen, vil modellen løbende blive justeret. 

Tilmeld SMS-varsel om oversvømmelse

Få sms med varsling om risiko for oversvømmelse i Holstebro By.

Prognose ved Holstebro Renseanlæg, detaljeret

Målestationen ved Holstebro Renseanlægget

Vandstandsprognose Storå, Rotvig Bro ved Hodsager

For at orientere sig om vandstanden oven for Holstebro benyttes målestationen ved Rotvig Bro ved Hodsager. Vandstandsprognose for Storå, Rotvig Bro fremgår af figuren neden under. Fra vandstanden topper ved Rotvig bro, vil der gå mellem 12 og 14 timer inden det rammer Holstebro by.

Målestation ved Rotvig


keyboard_arrow_up