Guide to Move - hjælp til et aktivt fritidsliv

Guide to Move er et tilbud, som støtter børn og unge i at begynde til en fritidsaktivitet. 
Tilbuddet er målrettet alle børn og unge mellem 0 og 18 år, som af den ene eller anden grund synes det er svært at komme i gang med en aktivitet i fritiden.

I Guide to Move

  • Skaber vi kontakt til børn og unge i Holstebro Kommune, der gerne vil gå til en aktivitet i deres fritid
  • Sørger vi for, at børnene og deres familier får en tryg og god opstart i en forening
  • Følger vi barnet og forældrene ud i foreningen de første par gange
  • Kontakter vi familien efter en tid og følger op på forløbet

Guide to Move Logo

Guide to Move indeholder to hjælpemuligheder

  1. Fritidsvejledning ved en fritidsguide
  2. Fritidspas: Økonomisk støtte til kontingentbetaling (max 600 kr. pr. år)

Hjælpen til det enkelte barn kan bestå af både fritidsvejledning og fritidspas eller blot én af delene.

Hjælpen er for børn og unge med bopæl i Holstebro Kommune.

Hver enkelt barn kan modtage Fritidspas én gang pr. kalender år.