Hjælp til et aktivt fritidsliv

Guide to Move er et tilbud, som støtter børn og unge i at komme i gang med en fritidsaktivitet. Tilbuddet er målrettet alle børn og unge mellem 0 og 18 år, som af den ene eller anden grund synes det er svært at komme i gang med en aktivitet i fritiden. 

Guide to Move er et samarbejde mellem DGI Vestjylland og Holstebro Kommune.

Guide to Move indeholder to hjælpemuligheder:

Fritidsvejledning

Vejledning ved frivillige guider, som hjælper barnet i gang med aktiviteten. Hjælpen kan bl.a. bestå af følgende:

  • Afklaring af ønsker og muligheder for aktiviteter
  • Kontakt til den valgte forening
  • Følgeskab til aktiviteten de første gange
  • Opfølgning i forhold til fastholdelse

Fritidspas

Kontingentstøtte på max 600 kr. årligt. Fritidspas kan fås på to måder:

  1. Forældre søger om Fritidspas, hvis familien har en samlet indkomst svarende til 90% friplads i dagtilbud.
  2. Fagperson udleverer et Fritidspas til et barn, hvis det vurderes, at økonomien er afgørende for, at barnet kan begynde til en fritidsaktivitet.
    • Fagpersoner: Sundhedsplejerske, Socialrådgiver, SSP, PPR, Holstebro Ungdomsskole, Integrationsvejleder, Ungerådgiver, Daginstitutionsleder, Dagplejekonsulent.

Bliv Frivillig i Guide to Move

- vi søger løbende frivillige -

Er du interesseret i at hjælpe børn og unge i gang med en fritidsaktivtet - kan du høre mere om det nedenfor. 

Nathalie - Frivillig Guide fortæller om det at være guide, samt hvorfor hun valgte det.

Sport og Fritid
Sport og FritidKirkestræde 13
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up