Alkoholbevilling

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Bevillingsnævnet

Byrådet i Holstebro har nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelser i de sager, der efter Restaurationsloven er henlagt til Byrådet.  

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger og godkender ansøgninger om fornyelse af alkoholbevillinger, godkender bestyrere og udsteder natbevillinger.

Bevillingsnævnet kan endvidere give forhåndsgodkendelse til nye restaurationer før eventuel køb/nyindretning af lokaler påbegyndes.

I Holstebro Kommune giver en natbevilling tilladelse til at holde åbent til kl. 05.00 på torsdage, fredage og lørdage, dagen før en helligdag, 2. juledag samt studenterugen. Alle øvrige dage skal der lukkes kl. 02.00.

Bevillingsnævnet kan endvidere give natbevilling uden alkoholbevilling til pølsevogne, pizzeriaer m.v., som ønsker at holde åbent om natten.

 


keyboard_arrow_up