Alkoholbevilling

Bevillingsnævnet

Byrådet i Holstebro har nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelser i de sager, der efter Restaurationsloven er henlagt til Byrådet.  

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger og godkender ansøgninger om fornyelse af alkoholbevillinger, godkender bestyrere og udsteder natbevillinger.

Medlemmer af Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet består af syv medlemmer. Politidirektøren er ifølge restaurationsloven et fast medlem. De resterende seks medlemmer udpeges af Byrådet. 

Finn Orvad (V) - formand
Morten Nielsen (A)
Claus Opstrup Olesen (I)
Allan Sørensen (B)
Richardt Graakjær Bostrup Møller (O)
Karsten Olesen (C)
Politidirektør Jens Kaasgaard

Ansøgning om alkoholbevilling

Ansøgningsskema, vejledning m.v. til ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse m.v. kan rekvireres på Politiet i Midt- og Vestjyllands hjemmeside.

Midt- og Vestjyllands Politi
Stationsvej 74
7500 Holstebro
Tlf. 9610 1448

Politiet foretager den nødvendige sagsbehandling og sender derefter ansøgningen med bilag og indstilling til Bevillingsnævnet.

Bevillingsnævnets mødedatoer i 2018

20. februar
17. april
20. juni
27. august
10. oktober
11. december

keyboard_arrow_up