Alkoholbevilling

  • Print
  • Forstør tekst

Bevillingsnævnet

Byrådet i Holstebro har nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelser i de sager, der efter Restaurationsloven er henlagt til Byrådet.  

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger og godkender ansøgninger om fornyelse af alkoholbevillinger, godkender bestyrere og udsteder natbevillinger.

Ansøgning om alkoholbevilling

Ansøg om alkoholbevilling på Politiets hjemmeside her

Midt- og Vestjyllands Politi
Stationsvej 74
7500 Holstebro
Tlf. 9610 1448

Politiet foretager den nødvendige sagsbehandling og sender derefter ansøgningen med bilag og indstilling til Bevillingsnævnet.

Medlemmer af Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet består af syv medlemmer. Politidirektøren er ifølge restaurationsloven et fast medlem. De resterende seks medlemmer udpeges af Byrådet. 

Finn Orvad (V) - formand
Søren Frøstrup-Agger (A)
Claus Opstrup Olesen (I)
Liv Kühnel (B)
Thorkild Fleng (D)
Torben Sandholm (V)
Politidirektør Helle Kyndesen

Bevillingsnævnets mødedatoer i 2023:

  • Tirsdag d. 28. februar
  • Tirsdag d. 18. april
  • Tirsdag d. 13. juni
  • Tirsdag d. 22. august
  • Tirsdag d. 31 oktober
  • Tirsdag d. 7. december
keyboard_arrow_up Sidst opdateret 28. maj 2019 af Jacky Hansen