Alkoholbevilling

  • Print
  • Forstør tekst

Bevillingsnævnet

Byrådet i Holstebro har nedsat et Bevillingsnævn til at træffe afgørelser i de sager, der efter Restaurationsloven er henlagt til Byrådet.  

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger og godkender ansøgninger om fornyelse af alkoholbevillinger, godkender bestyrere og udsteder natbevillinger.

Ansøgning om alkoholbevilling

Ansøg om alkoholbevilling på Politiets hjemmeside her

Midt- og Vestjyllands Politi
Stationsvej 74
7500 Holstebro
Tlf. 9610 1448

Politiet foretager den nødvendige sagsbehandling og sender derefter ansøgningen med bilag og indstilling til Bevillingsnævnet.

Medlemmer af Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet består af syv medlemmer. Politidirektøren er ifølge restaurationsloven et fast medlem. De resterende seks medlemmer udpeges af Byrådet. 

Finn Orvad (V) - formand
Morten Nielsen (A)
Claus Opstrup Olesen (I)
Allan Sørensen (B)
Ivan Thorstensen (O)
Karsten Olesen (C)
Politidirektør Jens Kaasgaard

Bevillingsnævnets mødedatoer i 2021:

9. februar

keyboard_arrow_up