Underretning

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 12. februar 2024
af Sara Gehr Lisbeth Poulsen

Du har pligt til at underrette myndighederne, hvis du møder børn, som er udsat for omsorgssvigt eller overgreb. Som fagperson har du en såkaldt ”skærpet underretningspligt”, som går forud for tavshedspligten.

Hvad siger loven om underretningspligt:
§ 135 Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Når situationen er akut

Hvis et barn viser tegn på omsorgssvigt så som vold, seksuelle overgreb eller anden fare, skal du omgående kontakte:
Familiesektionen på tlf.: 96117540

Er situationen opstået udenfor familiesektionens åbningstid, skal du i stedet kontakte:
Socialvagten via politiet på tlf.: 96101448

Hvad gør jeg som borger?

Du skal, lige meget om der er tale om naboer, familie, foreningsledere, tilfældige forbipasserende m.v., underrette kommunen ved viden eller mistanke om omsorgssvigt eller overgreb på børn og unge under 18 år.

Underretningen kan ske via en skriftlig eller mundtlig henvendelse til Familiesektionen. Hvis du ønsker at lave en skriftlig underretning, skal du anvende skemaet nedenfor:

Underretningsskema - borgere og foreninger

Underretningsskema - borgere og foreninger (anonym)

Alle underretninger, der modtages via denne mailadresse, vil blive vurderet inden for 24 timer jf. Barnets Lov § 136, stk. 2.  

Ønsker du i stedet at kontakte Kommunen mundtligt, skal det ske til Familiesektionen på tlf.: 96117540

Hvad gør jeg som ansat i Holstebro Kommune?

Som fagperson har du skærpet underretningspligt som går forud for tavshedspligten.

Den skærpede underretningspligt betyder, at du har pligt til at reagere, alene på baggrund af forhold, der giver formodning om, at et barn under 18 år har behov for særlig støtte.

Alle underretninger både i nye og eksisterende sager skal ske via en skriftlig henvendelse med mindre der er tale om en akut sag.

Til den skriftlige underretning skal du anvende skemaet nedenfor:

Den gode skriftlige underretning - en vejledning til fagpersoner

Underretningsskema - ansatte

Alle underretninger, der modtages via denne mailadresse, vil blive vurderet inden for 24 timer jf. Barnets Lov § 136, stk. 2. Underretningen må IKKE sendes til socialrådgivernes personlige mailadresser.


Børn og Unge

Familiesektionen


phone 96117540

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Socialrådgiverne har daglig telefontid mellem klokken 08.30 og 09.30.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 12. februar 2024 af Sara GehrLisbeth Poulsen