Holstebro Handicapråd

Handicaprådet er talerør for alle med et handicap i Holstebro Kommune.

Referater

Her kan du se referater for Handicaprådet

Høringssvar

Her kan du se høringssvar fra Handicaprådet

Vedtægt

Her kan du se gældende vedtægt for Handicaprådet

Handicaprådet består af 10 medlemmer.

  • 5 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer - Holstebro afdelingen 
  • 3 politiske medlemmer, udpeget af Holstebro Byråd
  • 2 forvaltningsrepræsentanter - udpeget af Holstebro Byråd.

Vi tiltræder 1. januar 2022 og repræsenterer vores medborgere frem til udgangen af 2025.

Jens Kr. Hedegaard (Formand)

Formand for Social- og Sundhedsudvalget
Mobil 4027 1139
jens.kristian.hedegaard@holstebro.dk

Jens Kristian Hedegaard

Jan Schmidt-Nielsen (1. næstformand)

Landsforeningen Autisme
Mobil 2845 6463
smidt@post7.tele.dk

Jan Schmidt-Nielsen

Vita Hagelskjær (2. næstformand)

LEV
Mobil 8755 2462
viha@via.dk

Vita Hagelskjær

Henning Færmann (DH-formand)

Formand for DH-Holstebro
Mobil 22624233
dh-holstebro@handicap.dk

Jørgen Ahler

Bent Follesen (DH-medlem)

Scleroseforeningen
Mobil 2968 1958
bent@follesen.dk

Mona Engmark

Irene Neesgaard (DH-medlem)

CP Danmark
Mobil 2831 7634
ireneneesgaard@hotmail.com

Jan Schmidt-Nielsen

Simon Tang (Politisk udpeget)

Medlem af Børne- og Familieudvalget
Mobil 216 04573
simon.tang.politiker@holstebro.dk

Bodil Pedersen

Per Albertsen (Politisk udpeget)

Medlem af Børne- og Familieudvalget
Mobil 2926 5914
ole.andersen@holstebro.dk

Ole Andersen

Inge Nørgaard (Forvaltningsrepræsentant)

Centerleder, Center for Handicap
Tlf.: 2466 2076
inge.norgaard@holstebro.dk

Søren Buch

Lillian Skovby Storbank (Forvaltningsrepræsentant)

Sektionsleder, Familiesektionen
Tlf.: 2281 4854
lillian.skovby.storbank@holstebro.dk

 

Søren Buch

Anette Holm (Sekretær for rådet)

Socialchef, Social og Sundhed
Mobil 238 10421
anette.holm.@holstebro.dk

Anette Holm

Vi arbejder for at styrke forholdene for de mennesker, vi repræsenterer.

Vores fornemmeste opgave et at holde os orienteret om forholdene i kommunen for medborgere med handicap, deres ønsker og behov. Og bibringe den viden til beslutningstagerne i Holstebro.

Vi er aktive i mange forskellige sammenhænge, hvor vi rådgiver, skaber ideer eller indgår i dialog med forskellige samarbejdspartnere.

Byrådet og Kommunalbestyrelsen er to af de partnere, vi samarbejder og udvikler handicappolitik med.

Handicapområdet er ikke det eneste, vi styrker. Vi fremmer nærdemokratiet ved at sørge for, at mennesker med handicap bliver hørt, når beslutninger træffes, som vedrører dem.  

Handicaprådet holder møder, der ikke er åbne for offentligheden. Vi drøfter udelukkende sager af generel og principiel karakter. Vi behandler derfor ikke spørgsmål, som vedrører enkeltpersoners forhold eller personale- og klagesager.

Alle er velkommende til at kontakte os med spørgsmål og forslag, der har betydning for borgere med handicap i kommunen.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Handicaprådets formand eller en af de to næstformænd. Alternativt kan du henvende dig personligt til et medlem af Handicaprådet.

Hensigten med Holstebro Kommunes handicappolitik er at sikre, at borgere med handicap i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Dette sker ved at fjerne begrænsninger og sikre kompensation for tab af udfoldelsesmuligheder.