Holstebro Handicapråd

Handicaprådet er talerør for alle med et handicap i Holstebro Kommune.

Referater

Her kan du se referater for Handicaprådet

Høringssvar

Her kan du se høringssvar fra Handicaprådet

Vedtægt

Her kan du se gældende vedtægt for Handicaprådet

Handicaprådet består af 10 medlemmer.

  • 5 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer - Holstebro afdelingen 
  • 3 politiske medlemmer, udpeget af Holstebro Byråd
  • 2 forvaltningsrepræsentanter - udpeget af Holstebro Byråd.

Vi tiltræder 1. januar 2018 og repræsenterer vores medborgere frem til udgangen af 2021.

Jens Kr. Hedegaard (Formand)

Formand for Social- og Sundhedsudvalget
Mobil 40271139
jens.kristian.hedegaard@holstebro.dk

Jens Kristian Hedegaard

Bodil Pedersen (Næstformand)

Medlem af Børne- og Familieudvalget
Mobil 24453004
bodil.pedersen@holstebro.dk

Bodil Pedersen

Vita Hagelskjær (Næstformand)

LEV
Mobil 87552462
viha@via.dk

Vita Hagelskjær

Henning Færmann (DH-formand)

Formand for DH-Holstebro
Mobil 22624233
dh-holstebro@handicap.dk

Jørgen Ahler

Jan Schmidt-Nielsen (DH-medlem)

Landsforeningen Autisme
Mobil 28456463
smidt@post7.tele.dk

Jan Schmidt-Nielsen

Bent Follesen (DH-medlem)

Scleroseforeningen
Mobil 29681958
bent@follesen.dk

Mona Engmark

Johannes la Cour (DH-medlem)

Dansk Handicap Forbund 
Mobil 2245 6139
johslaco@gmail.com

Ellen Margrethe Nielsen

Ole Andersen (Politisk udpeget)

Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget
Mobil 23228532
ole.andersen@holstebro.dk

Ole Andersen

Anette Holm (Forvaltningsrepræsentant)

Socialchef, Social og Arbejdsmarked
Mobil 23810421
anette.holm.@holstebro.dk

Anette Holm

Helle Murmann (Forvaltningsrepræsentant)

Sektionsleder, Familiesektionen
Tlf.: 9611 5231
helle.murmann@holstebro.dk

Søren Buch

Vi arbejder for at styrke forholdene for de mennesker, vi repræsenterer.

Vores fornemmeste opgave et at holde os orienteret om forholdene i kommunen for medborgere med handicap, deres ønsker og behov. Og bibringe den viden til beslutningstagerne i Holstebro.

Vi er aktive i mange forskellige sammenhænge, hvor vi rådgiver, skaber ideer eller indgår i dialog med forskellige samarbejdspartnere.

Byrådet og Kommunalbestyrelsen er to af de partnere, vi samarbejder og udvikler handicappolitik med.

Handicapområdet er ikke det eneste, vi styrker. Vi fremmer nærdemokratiet ved at sørge for, at mennesker med handicap bliver hørt, når beslutninger træffes, som vedrører dem.  

Handicaprådet holder møder, der ikke er åbne for offentligheden. Vi drøfter udelukkende sager af generel og principiel karakter. Vi behandler derfor ikke spørgsmål, som vedrører enkeltpersoners forhold eller personale- og klagesager.

Alle er velkommende til at kontakte os med spørgsmål og forslag, der har betydning for borgere med handicap i kommunen.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Handicaprådets formand eller en af de 2 næstformænd. Alternativt kan du henvende dig personligt til et medlem af Handicaprådet.

Hensigten med Holstebro Kommunes handicappolitik er at sikre, at borgere med handicap i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Dette sker ved at fjerne begrænsninger og sikre kompensation for tab af udfoldelsesmuligheder.