Holstebro Handicapråd

Handicaprådets formål er at være et rådgivende og idéskabende organ på handicapområdet i Holstebro Kommune. 

Dagsordener og referater

Vær opmærksom på, at der går 24 timer fra dagsordenen/referatet bliver offentliggjort, til du kan se bilagene.

Se dagsordener og referater

Abonner på dagsordener og referater

Få besked når der er nye dagsordener og referater

Vedtægt

Se vedtægt for Handicaprådet 

Hvad er vigtigt for Handicaprådet?

Handicaprådet ønsker at være med til at skabe gode løsninger for borgere med handicap, og har været en vigtig samarbejdspartner for Byrådet i tilblivelsen af Holstebro Kommunes Handicappolitik.

De fire nedenstående temaer fra Handicappolitikken danner et naturligt udgangspunkt for rådets arbejde:

 • Vi understøtter selvbestemmelse og frihed.
 • Vi arbejder ud fra helhedssyn og muligheder.
 • Vi fremmer ligeværdighed og medborgerskab.
 • Vi skaber rammer der reducerer sårbarhed og styrker selvhjulpenhed.      

Læs mere om rådet og deres arbejde

Vi arbejder for at styrke forholdene for de mennesker, vi repræsenterer.

Vores fornemmeste opgave et at holde os orienteret om forholdene i kommunen for medborgere med handicap, deres ønsker og behov. Og bibringe den viden til beslutningstagerne i Holstebro.

Vi er aktive i mange forskellige sammenhænge, hvor vi rådgiver, skaber ideer eller indgår i dialog med forskellige samarbejdspartnere.

Byrådet og Kommunalbestyrelsen er to af de partnere, vi samarbejder og udvikler handicappolitik med.

Handicapområdet er ikke det eneste, vi styrker. Vi fremmer nærdemokratiet ved at sørge for, at mennesker med handicap bliver hørt, når beslutninger træffes, som vedrører dem.  

Handicaprådet holder møder, der ikke er åbne for offentligheden. Vi drøfter udelukkende sager af generel og principiel karakter. Vi behandler derfor ikke spørgsmål, som vedrører enkeltpersoners forhold eller personale- og klagesager.

Handicaprådet består af 10 medlemmer.

 • 5 medlemmer udpeget af Danske Handicaporganisationer - Holstebro afdelingen 
 • 3 politiske medlemmer, udpeget af Holstebro Byråd
 • 2 forvaltningsrepræsentanter - udpeget af Holstebro Byråd.

Vi tiltræder 1. januar 2022 og repræsenterer vores medborgere frem til udgangen af 2025.

Handicaprådet mødes mindst ca 8 gange om året.

Handicaprådets opgave er, at være rådgivende og idéskabende organ på handicapområdet - i overensstemmelse med principperne i FN´s konvention om rettigheder for personer med handicap,

Handicaprådet deltager i bruger- pårørenderåd.

Rådet kan oprette og nedlægge egne udvalg og arbejdsgrupper.

 

2024

 • Onsdag  den 31. januar
 • Tirsdag den 12. marts
 • Torsdag den 2. maj
 • Torsdag  den 20. juni
 • Tirsdag den 3. september
 • Torsdag den  5. september
 • Torsdag den  24. oktober
 • Onsdag den  13. november
 • Torsdag den 5. december
 • Torsdag den  5. december

Møderne afholdes fra kl. 17.00 – 19.30 på Holstebro Rådhus.

Holstebro Kommune har udarbejdet en handicappolitik.  

Hensigten med en  handicappolitik er at sikre, at borgere med handicap i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre.

Dette sker ved at fjerne begrænsninger og sikre kompensation for tab af udfoldelsesmuligheder.

 

Alle er velkommende til at kontakte os med spørgsmål og forslag, der har betydning for borgere med handicap i kommunen.

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Handicaprådets formand eller en af de to næstformænd. Alternativt kan du henvende dig personligt til et medlem af Handicaprådet.

Medlemmer af Handicaprådet

Jens Kr. Hedegaard

Jens Kr. Hedegaard (Formand)

Formand for Social- og Sundhedsudvalget
Mobil 4027 1139
Send mail

Jan Schmidt-Nielsen

Jan Schmidt-Nielsen (1. næstformand)

Landsforeningen Autisme
Mobil 2845 6463
Send mail

Bent Follesen

Bent Follesen (2. næstformand)

Scleroseforeningen
Mobil 2968 1958
Send mail

Henning Færmann

Henning Færmann (DH-formand)

Formand for DH-Holstebro
Mobil 22624233
Send mail

Irene Neesgaard

Irene Neesgaard (DH-medlem)

CP Danmark
Mobil 2831 7634
Send mail

Maja Lykke Groth

Maja Lykke Groth (DH-medlem)

LEV Vestjylland 
Mobil 25787476
Send mail

Simon Tang

Simon Tang (Politisk udpeget)

Medlem af Børne- og Familieudvalget
Mobil 216 04573
Send mail

Per Albertsen

Per Albertsen (Politisk udpeget)

Medlem af Børne- og Familieudvalget
Mobil 2926 5914
Send mail

Lillian Skovby Storbank

Lillian Skovby Storbank (Forvaltningsrepræsentant)

Sektionsleder Familieafdelingen
Tlf.: 2281 4854
Send mail

Karin Dahl Lassesen

Karin Dahl Lassesen 
(Forvaltningsrepræsentant)

Centerleder, Center for Træning
Mobil 22341053
Send mail

Inge Nørgaard Andersen

Inge Nørgaard Andersen (Sekretær for rådet)

Konst. Socialchef, Social og Sundhed
Mobil 24662076
Send mail