Naturbeskyttelse og fredning

Her kan du finde informationer om naturbeskyttelser, naturfredninger, fredede bygninger og meget mere.

Natura 2000

Et Natura 2000-område er et internationalt udpeget naturområde. Der er Natura 2000-områder i hele EU.

Beskyttelseslinjer og fredning

En fredning skal ofte bevare området som det er, herunder forbyde tilplantning, bebyggelse m.v. 

Indberet invasive arter

Invasive arter breder sig på bekostning af de oprindelige arter og dermed truer de den biologiske mangfoldighed.

Beskyttede naturområder

Naturbeskyttelsesloven skal beskytte landets natur og indeholder blandt andet bestemmelser om generel beskyttelse af forskellige naturtyper. 

Fredede bygninger

I dag er ca. 9.000 bygninger fredede i Danmark. En bygning kan blive fredet, hvis den opfylder bestemte kriterier.

Teknik og Miljø

Natur

mail Send sikker besked

phone 96117564

Kirkestræde 11
7500 Holstebro