Botilbud til socialt udsatte voksne

Holstebro Kommune har en række boliger til dig med komplekse sociale og psykiske problemer (fx psykiatriske diagnoser, misbrug og hjemløshed), som har brug for en bolig med støtte.

Holstebro Kommune har en række tilbud til voksne over 18 år med sociale problemer eller som er i risiko, for at få det. Problemerne kan drejer sig om rusmiddelproblematikker, hjemløshed eller komplekse sociale problemer. Hos de forskellige tilbud kan du få råd, hjælp og støtte.

Social og Sundhed

Center for Social Indsats

mail cfsu@holstebro.dk
phone 96114070

Danmarksgade 24
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up