Vinter, snerydning og glatførebekæmpelse

Her kan du læse, hvordan kommunen sne- og glatførebekæmper, og du kan læse, hvilke forpligtigelser du har som grundejer.

Grundejerens opgaver

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbud, avisbud, renovationsarbejdere, gæster etc. Dine opgaver er forskellige, alt efter om din ejendom ligger ud til offentlig vej og sti eller privat fællesvej.

Op til offentlig vej, på fortov og sti ud for ejendommen

Her skal du:

 • Rydde sne umiddelbart efter snefald.
 • Gruse eller salte når det er glat.

Op til privat fællesvej eller sti, på fortov og sti ud for ejendommen

Her skal du:

 • Rydde for sne umiddelbart efter snefald.
 • Gruse eller salte når det er glat.

Private fællesveje

På private fællesveje skal kørebanen glatførebekæmpes som de offentlige boligveje i klasse lV (Bilag A i Vinterregulativet). Se Vinterregulativet længere nede på siden. 

 • Glatførebekæmpe ved isslag.
 • Snerydde ved kraftigt snefald (>25 cm).
 • Grusveje ryddes generelt kun for sne.

På landet skal den, der har vedligeholdelsespligten for ejendommen, sørge for ovenstående.

Brandhaner

For alle grundejere gælder det, at pladsen omkring brandhaner altid skal ryddes for sne.

Download vinterregulativet som PDF

Kommunens opgaver

Vi har ansvaret for ca. 1.100 km offentlige veje og ca. 200 km stier.

Her i vinterperioden er det vores opgave at holde vejene farbare, når der er risiko for glat føre, og når der falder sne.

Saltning

På de overordnede veje (de tidligere amtsveje) saltes der præventivt, hvis der ventes glat føre eller snefald.
På de øvrige veje og stier saltes der kun, når der er konstateret glat føre. Derfor skal trafikanterne være opmærksomme på, at der i de tidlige morgentimer kan være veje, stier og broer, der er glatte.

På boligveje i byområderne foretages der kun i særlige tilfælde (isslag) glatførebekæmpelse. 

Hvis der ventes isslag, saltes alle veje og stier præventivt.

Snerydning - rækkefølge

Ved snefald sneryddes på veje i forhold til vejenes betydning for afvikling af trafikken. Mindre veje på landet samt mindre boligveje sneryddes kun ved meget kraftig snefald (> 25 cm).

Vi sne- og glatførebekæmper først på de mest trafikerede veje og cykelstier - her er risikoen for ulykker størst. 

På mindre veje vil vintervejret sjældent medføre alvorlige gener, derfor ryddes de til sidst.

Ved snerydning kan det ikke undgås, at der af og til dannes en snevold ved indkørsler.

Vi kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse snevolde og beder derfor grundejerne venligst selv om at gøre dette stykke arbejde. Fjernelse af sne vil kun ske når det er absolut påkrævet. Det kan være i områder, hvor sneen hindrer, at man som trafikant kan orientere sig, det kan være i vejkryds, ved gågader og på cykelstier.

Ved snerydning vil sne fra vejbanen blive skubbet op i vejkanten, så cykelsti og fortov stadig er farbar. Se listen over ruter længere nede på siden.

Har du brug for strøsand til glatførebekæmpelse, kan borgere i Holstebro Kommune, der har behov for en hjælpende hånd med fremskaffelse af grus til glatførebekæmpelse, hente det på et af de sanddepoter som Kommunen har etableret.

Du kan finde sanddepoterne på vores interaktive kort herunder.

Kort over sanddepoter

Husk at efterlade depotet i god stand, så din nabo også kan få glæde af det.

 

Vejdirektoratet har opdateret deres hjemmeside hvor de har info om vintertrafik.

Du har nu som borger mulighed for at gå ind på siden, som vi linker til herunder og se aktuel status for vej situationen f.eks. inden du køre på arbejde om morgenen.

Når du åbner linket, vil du som udgangspunkt se et kort over Holstebro by. Her vil være markeret de veje som evt. måtte være saltet på det givne tidspunkt. Du har nu selv mulighed for at zoome ind og ud på kortet samt flytte område.

Vintertrafik

Nedenfor kan ses vejkort over de forskellige ruter.

Se vejklasserne på virtuelt kort 

Se snerydningsruter på virtuelt kort

Rutenumre

Se rutenumre herunder og find dem på de online digitale kort herover.

 • Rute 1 - 6 snerydning og glatførebekæmpelse kl. 0-veje

Kombikørsel på veje i landområder

 • Rute 7 Sdr. Nissum / Husby - Vejliste
 • Rute 8 Vemb - Vejliste
 • Rute 9 Idom / Råsted / Bur - Vejliste
 • Rute 10 Nr. Felding / Hestbjerg - Vejliste
 • Rute 11 Naur-Sir - Vejliste
 • Rute 12 Mejdal / Tvis - Vejliste
 • Rute 13 Hornshøj - Vejliste
 • Rute 14 Hodsager - Vejliste
 • Rute 15 Borbjerg / Hvam - Vejliste
 • Rute 16 Vinderup / Sevel - Vejliste 
 • Rute 17 Sevel / Mogenstrup / Herrup - Vejliste 
 • Rute 18 Ejsing / Ejsingholm - Vejliste

Snerydning veje 

 • Rute 20 Holstebro by Vest 
 • Rute 21 Holstebro by Øst 

Snerydning/glatførebekæmpelse kl. 2 veje

 • Rute 30 Ulfborg by 
 • Rute 30 Staby 
 • Rute 30 Thorsminde 
 • Rute 31 Vemb 
 • Rute 32 Sevel 
 • Rute 32 Vinderup by

Kombikørsel stier/fortove 

 • Rute 35 Idom 
 • Rute 35 Råsted 
 • Rute 35 Nr. Felding/Halgård

Snerydning overgange og busholdepladser

 • Rute 40 Holstebro
 • Rute 41 Holstebro

Snerydning p-pladser

 • Rute 50 Holstebro
 • Rute 51 Holstebro

Saltning veje Holstebro

 • Rute 60 Midtby
 • Rute 61 Holstebro Øst 
 • Rute 62 Holstebro (Ellebæk) 
 • Rute 63 Holstebro (diverse)

Kombikørsel stier/fortove 

 • Rute 68 Ulfborg by 
 • Rute 68 Ulfborg K.  
 • Rute 68 Staby 
 • Rute 68 Sdr. Nissum  
 • Rute 68 Vemb 
 • Rute 69 Vemb
 • Rute 69 Bur-Vemb
 • Rute 69 Thorsminde 
 • Rute 69 Klitvejen 
 • Rute 69 Ulfborg 
 • Rute 69 Ulfborg – Husby 
 • Rute 70 Vinderup by – Struer/Skive 
 • Rute 70 Vinderup midtby 
 • Rute 71 Vinderup 
 • Rute 72 Sevel  
 • Rute 72 Ryde 
 • Rute 72 Ejsing
 • Rute 73 Holstebro (Thorsvej/Døesvej) 
 • Rute 74 Holstebro (Døesvej) 
 • Rute 75 Holstebro (Døesvej) 
 • Rute 76 Holstebro/Tvis 
 • Rute 77 Holstebro/Mejdal 
 • Rute 78 Skave 
 • Rute 79 Holstebro nord 
 • Rute 80 Holstebro/Mejdal
 • Rute 81 Holstebro (Ellebæk) 
 • Rute 82 Holstebro/Sletten 
 • Rute 83 Holstebro, Viborgvej 
 • Rute 84 Holstebro midtby 
 • Rute 85 Holstebro, Nr. boulevard
 • Rute 86 Holstebro, Døesvej

Snerydning/glatførebekæmpelse 

 • Rute 100 Trapper/overgange 
 • Rute 101 Trapper/overgange 
 • Rute 102 Busholdepladser
 • Rute 103 Busholdepladser
   

Sikkerheden for brugerne af de offentlige cykelstier skal sikres når det er vinter. Det vil vi sørge for, men på nogle områder er der brug for, at grundejerne hjælper til, f.eks. på cykelstier, der har høj prioritet.

Du kan læse regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier og pladser  og se vinterruter for snerydning og glatførebekæmpelse i punktet ovenover.

Her kan du se hvilke forpligtigelser du har som grundejer.

Kommunens opgaver

Vi har ansvaret for ca. 200 km cykelstier, både i by og på land. Hovedstier og skolestier sikrer vi, øvrige stier er den enkelte grundejers forpligtigelse.

Der udføres ikke præventiv glatførebekæmpelse, og det kan tage op til 3-5 timer at køre en rute igennem, hvorfor man kan risikere, at der kan forekomme glatføre.

Ved snerydning på cykelstier og fortove kan det forekomme, at der skubbes sne op i en indkørsel, så vidt det er muligt forsøges dette dog undgået. Skulle det forekomme, beder vi venligst den enkelte grundejer være behjælpelig med at fjerne dette.

Grundejerens opgaver

Op til offentlige stier og private fællesstier skal grundejeren:

 • Rydde sne umiddelbart efter snefald
 • Gruse eller salte når det er glat