Socialpædagogisk Støtte – Psykiatri

Socialpædagogisk støtte er et visiteret tilbud, som tilbyder støtte og vejledning til borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder, som bor i eget hjem.

Fokus i den socialpædagogiske støtte 

I den socialpædagogiske støtte samarbejder vi med borgeren om at fremme mestring af hverdagen, så borgeren kan leve så selvstændigt og meningsfuldt et liv som muligt.

Den socialpædagogiske støtte henvender sig til borgere over 18 år med psykiatrisk diagnose og/eller psykiske problematikker som bor i egen bolig.

I den socialpædagogiske støtte tilbyder vi støtte og vejledning til borgere som bor i eget hjem. Den socialpædagogiske støtte kan foregå individuelt og/eller som gruppetilbud med andre ligesindede.

Støtte kan foregå på et aftalt sted, i hjemmet, virtuelt eller telefonisk.

Støtten tager altid udgangspunkt i individuelle mål med afsæt i den enkelte borgers støttebehov.

Støtten kan blandt andet omhandle:

  • Struktur i dagligdagen
  • Støtte og motivation til praktiske gøremål eller personlig hygiejne
  • Mestring af psykiske vanskeligheder
  • Styrke og øge sociale netværk

Den faglige indsats i den socialpædagogiske støtte tager udgangspunkt i en recovery-orienterede tilgang. I samarbejde med borgeren er der fokus på at skabe en meningsfuld hverdag ud fra borgerens håb og drømme.

Støtten møder borgeren med tillid, anerkendelse og respekt - samtidig med, at der er fokus på at styrke den enkeltes selvstændighed og mestring af eget liv.

Social og Sundhed

Socialpædagogisk støtte

mail lene.tinna.viuf@holstebro.dk
phone 96114704

Skivevej 7
7500 Holstebro