Fase 5 Ibrugtagning og drift

Projektet når nu sin afslutning. Eller begyndelse om I vil. Nu er I klar til at flytte ind i byggeriet og starte jeres fælles liv. Denne fase handler om overgange samt sikring af gode afslutninger og nye begyndelser. 

Når byggeriet står nøglefærdigt, har I en afleveringsforretning, hvor I, sammen med den udførende entreprenør, gennemgår byggeriet for eventuelle fejl og mangler, så de kan udbedres indenfor en rimelig frist. Hvis I, under fase 4, valgte at involvere en bygherrerådgiver til at føre tilsyn, vil det være oplagt at have denne bygherrerådgiver med til afleveringsforretningen. Når byggeriet er afleveret og manglerne udbedret, er entreprenøren som udgangspunkt ude af projektet.

Byggeregnskabet skal også gøres endeligt op, så ethvert mellemværende mellem bygherre og entreprenør afsluttes. Her finder I hjælp hos hendholdsvis revisor og advokat. 

Drift

I skal nu afklare, hvad I ønkser af aftaler og organisering vedrørende drift og vedligehold af byggeriet. Genbesøg jeres vedtægter, da I muligvis har haft ideer til, hvordan I ønskede at organisere den almene drift og vedligehold. Formålet er at få styr på beboernes eget driftsansvar og afklare behov for ekstern hjælp. Er der brug for eksterne, skal I finde den rette og indgå aftale - det kan fx være en vicecært, havehjælp og vinduespudsning etc. 

Driftsbudget

Foreningens driftsmidler administreres af foreningens bestyrelse og en tilknyttet revisor. I bør engagere jeres revisor på dette tidspunkt for at komme godt fra start på opgaven. I kan også genbesøge jeres vedtægter, for at se om det årlige kontigent, der er defineret, bør justeres. 

Processen med at udvikle et bofællesskab vil for de flestes vedkommende have givet et stærkt fællesskab og erfaringer i at være og arbejde sammen, at håndtere uoverensstemmelser og at træffe beslutninger også når det er svært. Det er værdifulde erfaringer at trække på når I skal bo sammen. 

Nu begiver I jer ud i at skabe en dagligdags kultur for hvordan I er sammen og hver for sig, så alle kan opleve en frihed i fællesskabet og i at kunne trække sig tilbage til sig selv. 

Hvis I ikke allerede har det, vil der typisk opstå mindre fællesskaber i fællesskabet, fx kulturgruppe, delebilsklub, grøntsagsfællesskab - jeres fantasi og interesser sætter grænserne. 

I denne fase spiller Holstebro Kommune ingen anden rolle, end som værende jeres bopælskommune med alt hvad det indebærer - velkommen til!

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro