Asfaltarbejde på veje og stier

Her kan du se, hvor der er planlagt og tidligere har været udført asfaltarbejde i Holstebro Kommune.

Udførelse af asfaltarbejde

På kortet kan du se, hvilke veje og stier det drejer sig om.

Du kan se på kortet, hvor og hvilket år asfaltarbejdet er blevet udført, men der fremgår ikke datoer.

Du kan zoome på kortet og se præcis, hvor strækningerne løber fra og til. Klikker du på den blå bjælke oven for kortet, kan du i forskellige farver se, hvilke stier og veje der er blevet renoveret i perioden fra 2017 - 2021.

Vi er nu ved at planlægge hvilke veje og stier der skal asfalteres i 2022. Når planlægningen er færdig kan du se hvilke veje og stier på kortet.

Vi udfører løbende reparationer af asfalt i hele kommunen, som ikke kommer til at fremgå af kortet.

 

Vis hensyn

Beboere har adgang

Vi tilrettelægger arbejdet, så der bliver færrest mulige gener for trafikanter og beboere. Der vil være mulighed for beboerkørsel, men der kan dog være forsinkelser.

Enkelte veje vil blive spærret for gennemkørsel i kortere tid. Typisk får de enkelte lodsejere direkte besked via sms fra asfaltfirmaet, inden arbejdet begynder.

Vi beder trafikanter vise hensyn og respektere afspærringer og afmærkninger. Både for deres egen og vejfolkenes skyld. Der kan i øvrigt være risiko for stænk af det sort-brune stof bitumen.
Vi anbefaler, at man finder alternative veje, hvis det er muligt og ellers tager højde for forsinkelser.

Asfaltarbejde 2017 - 2022.

Teknik og Miljø

Team Drift - Trafik, Park og Skov

mail Send sikker besked

phone 96117555 - 96117560

Kirkestræde 11
7500 Holstebro