Hjælp til boligændring

Hvis din funktionsevne er varigt nedsat på grund af fysisk eller psykisk sygdom, kan du få støtte til boligændringer.

Hvad kan vi gøre for dig?

Som borger med varig funktionsnedsættelse kan du få behov for at ændre i din bolig, så den bliver mere egnet i hverdagen. 

Borgere eller forældre til børn med nedsat funktionsevne kan søge om forskellige former for nødvendige boligændringer.

Der bevilges hjælp til boligændringer i dit hjem uanset boligtype. 

 

Har du eller dit barn et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan kommunen søges om hjælp til boligændringer, så din bolig passer bedre til dig eller dit barns behov.

Læs mere om boligændring på borger.dk

Personer med et varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan søge om en bolig ændring, når den er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. 

Der kan ydes hjælp til en nødvendig ændring af boligen, hvis den gør dig eller dit barn i stand til at udføre daglige funktioner selvstændigt, med væsentlig mindre hjælp fra andre eller lette andres arbejde i forhold til dig eller dit barn.

Behovet for boligændring kan blive så omfattende, at alternative løsninger skal findes fx flytning til bedre egnet bolig

I særlige tilfælde kan der ydes hjælp til tilbygning og eventuelt boligskift.

Social og Sundhed

Myndighed Hjælpemidler og APV

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114910

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag kl. 08.30 - 11.30