Ambulante døgnpladser - Psykiatrien i Nordvest

De ambulante døgnpladser er et tilbud i Psykiatrien i Nordvest

Ambulante døgnpladser

De ambulante døgnpladser er en del af Psykiatrien i Nordvest som er et samarbejde mellem mellem Lemvig , Holstebro og Regionspsykiatrien Gødstup og råder over 8 pladser til borgere med behov for et midlertidigt ophold, herunder 3 tværkommunale pladser.

Se mere på psykiatrieninordvest.dk

Har du brug for et midlertidigt ophold til at håndtere din psykiske sygdom, kan du via en fagperson, f.eks. din læge, kommunale kontaktperson eller sagsbehandler blive henvist til et korterevarende ophold på en ambulant døgnplads.

Du kan læse mere om tilbuddet her på siden, eller du kan henvend dig til din kommunale kontaktperson, sagsbehandler eller praktiserende læge.

 • At sætte ind med en tidlig indsats ved at tilbyde et midlertidigt ophold tæt på dit hjem.
 • At sikre stabilisering samt ro og tryghed. 
 • At tilbyde støttende samtaler med medarbejdere med psykiatrisk erfaring.
 • At tilbyde dig omsorg og hjælp til struktur.
 • At foretage observation og vurdering af din psykiske tilstand.
 • At tilbyde pårørendesamtaler/samarbejde
 • At til byde hjælp til opsøgning og samarbejde med andre offentlige instanser og netværk.

Læs mere om tilbuddet i Informationspjecen eller henvend dig til din kommunale kontaktperson, sagsbehandler eller praktiserende læge.

Henvendelse om en ambulant døgnplads sker fra fagprofessionelle, som oplever en uhensigtsmæssig ændring i din håndtering af hverdagslivet og/eller en forværring i den psykiatriske problemstilling. 

Henvendelsen kan ske telefonisk mellem kl. 8.00-22.00 alle ugens dage. Når der er lavet aftale om et ophold på en ambulant døgnplads, kan du møde op den aftalte dag mellem kl. 9.00 og 20.00 alle hverdage samt lørdage, søndage og helligdage.

Når du møder op, tildeles du dit værelse, og du får de nødvendige praktiske informationer om opholdet – herunder hvornår første samtale med en medarbejder vil finde sted.

De ambulante døgnpladser holder lukket i forbindelse med jul og nytår

De ambulante døgnpladser er døgnbemandet af medarbejdere med bred psykiatrisk erfaring. Der er sovende nattevagt i tidsrummet fra kl. 23.00-07.00. 

Der er ikke en læge tilknyttet de kommunale ambulante. Ved behov for lægekontakt vil personalet tage kontakt til din egen praktiserende læge eller lægevagten.

Den kommunale, ambulante døgnplads er til alle over 18 år med psykisk sårbarhed/psykisk sygdom, som på grund af en forværring i den psykiatriske problemstilling har behov for et midlertidigt ophold i op til 4 døgn.

Undtaget er dog borgere som:

 • er i akut selvmordsrisiko
 • har voldsom adfærd
 • har svær mani
 • er aktivt misbrug

Du skal kunne indgå aktivt i forløbet og være overvejende selvhjulpen.

I tilknytning til de ambulante døgnpladser der oprettet en kommunal akuttelefon. Du kan ringe anonymt alle ugens 7 dage til akuttelefonen på tlf. 96115070. Telefonen er åben fra kl. 08.00-22.00. Fra kl. 22.00-08.00 er der en telefonsvarer, hvor du kan indtale dit tlf. nr. og evt. fortælle lidt om, hvorfor du ringer. Så ringer vi tilbage næste dag.

Du kan læse mere på Akut psykisk krise.

Du skal medbringe den medicin, som du plejer at bruge. Ny medicin skal du eller en pårørende hente på et apotek.

Du opbevarer eventuel medicin på værelset i et aflåst skab.

Rygning er ikke tilladt i Center for Sundhed. Al rygning foregår udenfor på afmærkede områder.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller andre former for rusmidler under opholdet på de ambulante døgnpladser

Morgenmad er inkluderet i opholdet.

Frokost og aftensmad er ikke inkluderet i opholdet. Der er mulighed for at købe måltider i Center for Sundhed, men du kan også medbringe din egen mad. Yderligere information herom gives af personalet. 

Social og Sundhed

Åbent tilbud i Psykiatrien i Nordvest - Center for Sundhed


smartphone 96115070

Stationsvej 35
7500 Holstebro