Nordens Lund

Nordiske trætyper i sammenhæng med arboretet

Nordens Lund er blevet en realitet i anledningen af Foreningen NORDENs 100-års jubilæum.

Træerne som er plantet på et ovalt areal 30 x 50 meter i 4 plantearealer (såkaldte øer) er birk for Sverige, gran for Norge, ene for Finland, røn for Island og bøg for Danmark. Nordens Lund er plantet af Foreningen NORDEN i tæt samarbejde med medarbejdere fra Kaj Bech a/s og tidl. stadsgartner i Holstebro Carl Aage Sørensen, som har ydet assistance i forbindelse med etableringen med kontakt til Kommunen, plantegning, bestilling af træplanter og det praktiske i forbindelse med selve plantningen. Det er bestyrelsesmedlemmer og ægtefæller fra Foreningen NORDEN, som sørger for at holde området fri for uønskede invasive planter, så de nye træer kan komme godt i vej.