Specialcenter Skovvang - Herberg og forsorgshjem

Specialcenter Skovvang er et døgndækket § 110-tilbud, som tilbyder midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer, som er hjemløse eller ude af stand til at opholde sig i egen bolig.

Antal pladser

Specialcenter Skovvang har ca. 43 pladser under SEL § 110.

Husets fokus 

Alle mennesker har krav på en værdig behandling. Det gælder ikke mindst, når de er kommet skævt ind på tilværelsen og mangler overskud til at finde vej ud af problemerne.

Formålet med et ophold er, at borgeren opnår en social og helbredsmæssig stabilisering og derigennem får skabt et fundament for en så selvstændig tilværelse som mulig.

Under et ophold kan beboerne bo i trygge forhold og gennem omsorg, støtte og rådgivning få mulighed for at genfinde sig selv og samle kræfter til at klare tilværelsen, mens årsager til hjemløshed og behov for støtte udredes.

Målgruppen er personer, som er hjemløse eller ude af stand til at opholde sig i eget hjem (funktionelt hjemløse).

Målgruppen kendetegnes ved svære sociale og/eller psykiske vanskeligheder, herunder alkohol- og stofmisbrug.

Recovery er den overordnede faglige tilgang på Specialcenter Skovvang med fokus på at fremme det kvalificerede hverdagsliv for den enkelte borger. Målet er at understøtte borgeren til at mestre mest muligt i eget liv.

Den socialpædagogiske støtte tager afsæt i et rehabiliteringsperspektiv, hvor indsatsen er målrettet og leveres med udgangspunkt i beboerens egne ressourcer, samt håb og drømme for fremtiden.

Medarbejderne samarbejder tæt med den enkelte beboer, så de individuelle ønsker for udvikling udredes, støttes og inddrages i målene for opholdet. Der er dermed stort fokus på den enkeltes proces frem mod et personligt defineret godt liv.

Specialcenter Skovvang arbejder efter Housing First princippet. Alle mennesker har brug for en bolig og sikkerhed omkring boligsituationen. Derfor arbejdes der under et ophold på snarest muligt at få etableret en stabil boligsituation.

Specialcenter Skovvang har adresse på Herningvej 74 i Holstebro.

  • Alle værelser er enkeltværelser, undtaget herbergstilbuddet.
  • Værelserne er af forskellig størrelse varierende fra 10 m2 til 20 m2.
  • Halvdelen af værelserne har eget bad og toilet. Der er i samtlige bygninger fællesarealer og vaskefaciliteter.
  • Det er kun tilladt at ryge på egne værelser og udendørs på afmærkede områder.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Ønsker du at vide mere om Specialcenter Skovvang, kan du på www.skovvang.dk finde yderligere oplysninger, og vil samtidig give dig en ide om, hvilke muligheder der findes. 

 

Social og Sundhed

Specialcenter Skovvang

mail skovvang@holstebro.dk
phone 96113636

Herningvej 74
7500 Holstebro