Holstebro vækster

Vækst- og udviklingspolitik

Holstebro Kommune skal altid være et godt sted at leve, bo, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed og besøge. 

Det kræver en tydelig retning for kommunens vækst og udvikling. Valg og fravalg.

Det kræver at vi bygger bro mellem erhverv, uddannelse og kultur. Mellem kommune, organisationer og foreninger.

Det kræver at vi ikke kun ser tingene, som de er. Men også hvad de kan blive til.

’Råstoffet’ er samarbejde – metoden er partnerskaber

Udgangspunktet er vækst og udvikling på flere planer.

Hvor velstand og virksomheder vokser, samtidigt med at miljø, klima og natur får en mere fremtrædende plads.

Forudsætningen er partnerskaber mellem aktører og fællesskaber mellem mennesker.

Det er vores egentlige ’råstof’ til vækst og udvikling.

Vi vil som aktiv partner eller facilitator for vækst og udvikling: 

 • fremme partnerskaber, der bygger videre på områdets nuværende styrkepositioner 
 • opbygge eller understøtte nye partnerskaber, især inden for bæredygtig produktion
 • skabe miljøer, så især studerende og unge kan være med til at løse fælles udfordringer

Fem pejlemærker for vækst og udvikling

Erhverv i vækst
- det der gør os (endnu) stærkere

Prioritering af nuværende og potentielle styrkepositioner er afgørende for vækst og udvikling.

 

Vi samarbejder derfor fx om at:

 • fremme integration mellem uddannelser, virksomheder, iværksætteri og kreative miljøer
 • optimere infrastruktur - fysisk og digitalt
 • identificere væksterhverv som kan blive lokale styrkepositioner i fremtiden.

 

Kvalificeret arbejdskraft 
- til alle arbejdspladser

Læring og kompetenceudvikling hele livet er afgørende for fortsat vækst og udvikling. 

 

Vi samarbejder derfor fx om at:

 • fastholde og tiltrække uddannelser som matcher erhvervslivets styrkepositioner og det lokale arbejdsmarkedets behov
 • styrke et forpligtende samarbejde mellem studieplads og arbejdsplads
 • udbrede erfaringer fra kulturens talentudvikling til andre brancher.

 

Bæredygtig produktion
- klima og ressourcer

Omstilling og gentænkning af produktionsformer og forbrug er afgørende for ansvarlig vækst og udvikling.

Vi samarbejder derfor fx om at:

 • fremme produktion af bioenergi, vedvarende energiformer og flere eldrevne initiativer
 • blive pilotby og laboratoriekommune for bæredygtig og klimaneutral produktion
 • være en kommune med minimalt plastforbrug og maksimal genanvendelse af plast.

 

Faciliteter og byrum
- bæredygtige kvadratmeter

Offentlige rum der inviterer til fællesskab, bevægelse og trivsel er afgørende for vækst og udvikling.

Vi samarbejder derfor fx om at:

 • skabe rum med fleksible faciliteter og formål i byer og lokalsamfund
 • gøre skoler, institutioner og haller til mødesteder i fritiden eller moderne forsamlingshuse
 • bruge naturen og grønne åndehuller som ramme for fællesskaber, bevægelse og rekreation.

 

Attraktive fællesskaber
- plads til alle

Fællesskaber og følelsen af at høre til er afgørende for menneskelig vækst og udvikling.

Vi samarbejder derfor fx om at:

 • borgerne oplever, de har adgang til fællesskaber, uanset hvem de er, og hvor de bor
 • at fremme både forpligtende og mere uformelle fællesskaber, som gør det attraktivt at leve overalt i kommunen
 • alle kommunale institutioner bidrager til byernes fællesskaber og samhørighed med lokalsamfundet.

 

keyboard_arrow_up