Vækst- og udviklingspolitik

Bæredygtig vækst og udvikling

Holstebro Kommune skal være et godt sted at leve, bo, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed og besøge. Det er udgangspunktet for Vækst- og udviklingspolitikken.

Med vækst- og udviklingspolitikken vil Holstebro Kommune ligeledes bidrage til at realisere FNs verdensmål. Verdensmålene sætter en global retning for bæredygtig vækst og udvikling. 

Det er afspejlet i vækst- og udviklingspolitikkens tre pejlemærker som er velstand og vækst; mennesker; miljø.

De tre pejlemærker er gensidigt afhængige. Det betyder, at stigende økonomisk velstand og vækst sker i en balance med miljø og mennesker.

Men Holstebro Kommune kan ikke skabe vækst og udvikling alene. Derfor er kernen i Holstebro Kommunes vækst- og udviklingspolitik partnerskaber.

Vores egentlige ’råstof’ til vækst og udvikling er partnerskaber mellem aktører og fællesskaber mellem mennesker.

Figur

For at realisere politikken forudsætter det, at vi aktivt synliggør den. Vækst- og udviklingspolitikken sætter lys på områder, som Holstebro Kommune særligt vil fremme. Det udelukker dog ikke, at kommunen kan tage andre initiativer end dem, der falder ind under denne politik.

Alt dette kræver, at vi ikke kun ser tingene, som de er. Men også hvad de kan blive til. 

Partnerskaber

Råstoffet er samarbejde
– metoden er partnerskaber

Vi vil som aktiv partner eller facilitator for vækst og udvikling: 

 • Fremme partnerskaber, der bygger videre på områdets nuværende styrkepositioner 
 • Opbygge eller understøtte nye partnerskaber, især inden for bæredygtig produktion
 • Skabe miljøer, så især studerende og unge kan være med til at løse fælles udfordringer.

Velstand og vækst  

Vi vil styrke grundlaget for vores fælles velfærd, ved at fremme vilkårene for erhvervslivet.

 

 

Derfor vil vi dyrke partnerskaber der:

 • Understøtter væksterhverv
 • Fremmer integration mellem uddannelser, virksomheder og kreative miljøer
 • Styrker konkurrencevilkår, fx fysisk og digital infrastruktur samt erhvervsservice
 • Fremmer udsyn og orientering mod omverdenen.

 

Mennesker

Vi vil fremme menneskers muligheder for at udvikle sig og bidrage til fællesskaber.

 

Derfor vil vi dyrke partnerskaber, der:

 • Fremmer at alle har mulighed for læring og kompetenceudvikling hele livet
 • Fastholder og tiltrækker flere uddannelser
 • Styrker et forpligtende samarbejde mellem uddannelser og arbejdspladser
 • Udbreder erfaringer med talentudvikling til andre brancher
 • Understøtter attraktive og bæredygtige fællesskaber med plads til alle.

Miljø 

Vi vil give en renere og sundere verden videre til næste generation.

Derfor vil vi dyrke partnerskaber, der:

 • Fremmer omstilling og gentænkning af produktionsformer og forbrug
 • Bidrager til produktion af vedvarende energiformer
 • Anvender Holstebro Kommune som laboratorium for bæredygtighed
 • Vil skabe kloge kvadratmeter, så faciliteter og byrum er multifunktionelle
 • Anvender naturen som ramme for fysisk og mental sundhed.

 

Kommunikation

Vi kommunikerer klart og tydeligt, hvad vi vil og hvad vi gør.

Derfor vil vi dyrke partnerskaber, der fortæller om:

 • Holstebro Kommune og de handlinger, vi sætter i søen
 • vores pejlemærker, så vi fortsat vil være attraktiv for potentielle nye indbyggere og virksomheder.