Ledelsesværdier

Den fælles ledestjerne

Holstebro Kommunes overordnede personalepolitik tager udgangspunkt i kommunens vision samt overordnede værdier - "Ledestjernen".

"Alle kan noget - ingen kan alt - sammen kan vi det meste"

Evaluering af Ledernes vilkår

Direktionen har undersøgt ledernes vilkår for at udøve ledelse, der sikrer kvalitet i kerneopgaven og attraktive arbejdsfælleskaber. 104 ledere har deltaget i undersøgelsen og den overordnede konklusion er, at lederne trives godt og er grundlæggende tilfredse.

Du kan dykke ned og læse flere nuancer og forslag til forbedringer i den samlede undersøgelse her.

Værdier

Glæde

Holstebro Kommune er en attraktiv arbejdsplads, hvor trivsel og arbejdsmiljø vægtes meget højt. Det handler om alle ansattes arbejdsglæde.

Vi værdsætter synlig og tydelig kommunikation, medinddragelse og anerkendelse.

Udvikling

Holstebro Kommune er en serviceminded og kvalitetsbevidst arbejdsplads. Engagerede medarbejdere og ledere satser på kontinuerlig kompetenceudvikling på alle niveauer.

"Vi - Vi" oplevelsen udvikles gennem et helhedsorienteret fokus.

Udsyn

Holstebro Kommunes ansatte er troværdige - har sans for det kreative og det utraditionelle under respekt for det politiske styre.

Der er fokus på fremtiden, forskellighed, mangfoldighed og socialt ansvar.

Til værdierne er følgende intentioner 

  1. Troværdighed
  2. Respekt for det politiske styre
  3. Ledelses- og serviceorienteret
  4. Helhedsorienteret "Vi-Vi"
  5. Kreativ og utraditionel
  6. Synlig og tydelig kommunikation
  7. Engagerede medarbejdere