Plejefamilier

Holstebro Kommunes familieplejekonsulenter tager sig bl.a. af at finde egnede aflastnings-, netværks- og døgnplejefamilier til børn og unge i alderen 0-18 år fra kommunen.

Familieplejekonsulenter

Familieplejekonsulenternes opgaver er bl.a. at forberede og vejlede aflastnings- og døgnplejefamilier.

Familieplejekonsulenterne står for at matche og i samarbejde med sagsbehandler at etablere forholdet mellem barn og plejefamilie, og herefter støtte plejefamilien i dens arbejde med barnet via individuel supervision og supervisions- samt netværksgrupper.

Familieplejekonsulenternes opgave er i samarbejde med eksterne udbydere at afholde efteruddannelseskurser og temaarrangementer, som kan bidrage til at kvalificere plejefamilierne til deres plejeopgaver.

Bliv pleje- eller aflastningsfamilie

Har du lyst og overskud til at byde et barn velkommen i din familie?

Kontakt os hvis det er noget for dig.

Værd at vide

Familieplejernes håndbog

Aflastningsfamilie

Her er tale om en frivillig foranstaltning, hvor barnet kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn, i weekender og i ferier. Aflastningsordningen kan både være af hensyn til barnets behov, men kan også være en ordning for at aflaste barnets forældre.

Aflastningsfamilie

Døgnplejefamilie

Her er tale om en frivillig eller tvangsmæssig foranstaltning, hvor et barn kan bo og modtage omsorg og støtte gennem en længere periode og nogle gange resten af livet.

Døgnplejefamilie

Netværksplejefamilie

Her er tale om anbringelser hos familiemedlemmer eller andre fra barnets netværk, hvor der i forvejen er en vis tilknytning.

Netværksplejefamilie

Privat døgnpleje

Er en ordning, hvor en familie med tilknytning til et barn kan få en privat plejetilladelse efter aftale med indehaveren af forældremyndigheden og godkendende myndighed. Familien ansættes ikke, men vil kunne modtage de almindelige børnefamilieydelser.

Privat døgnpleje

Dine rettigheder

Er du anbragt? Kend dine rettigheder:

Kontakt

Nina Langgård Jørgensen

Familieplejekonsulent


Heidi Dueholm Larsen

Familieplejekonsulent


Bettina Skærbæk Eriksen

Familieplejekonsulent