Erhvervsgrunde i Nupark, 4. etape, Holstebro
Nord for Nordre Ringvej 

Erhvervsarealet er beliggende i den nordlige del af Holstebro ved Struer Landevej med kun 2 minutter til Holstebromotorvejen.

Anvendelse og profil

Nupark bygger på en idé om at skabe, udvikle og udbygge et stærkt vækstmiljø, hvor store og små virksomheder med vækstpotentiale kan udvikle sig alene og i samarbejde med andre.

Se stort kort

Se erhvervsarealer i Nupark 2. og 3 etape

Pris

150 kr. pr. m2.  
De arealer, der er påvirket af vejbyggelinje samt ledningstracé koster 45 kr. pr. m2 og skal købes sammen med det nærliggende ønskede areal.

Prisen skal tillægges moms på 25%. 

Prisen er inklusive tilslutningsbidrag for fjernvarme, men eksklusive tilslutningsbidrag til kloak, el og vand samt stikledningsbidrag til fjernvarme.

Området er i Holstebro Kommunes spildevandsplan udlagt til planlagt separatkloakeret.

Om udstykningen

Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv som følgende: lettere industri- og værkstedsvirksomhed, samt mindre lagervirksomhed og offentlige formål (genbrugsplads).

Områderne må endvidere anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i områderne.
Der må dog ikke drives handel med dagligvarer eller foregå anden detailhandel.

Grundene må ikke udstykkes med en størrelse mindre end 5.000 m² eller større end 4 ha. Grundene skal have en bredde på minimum 50 m.

Andre virksomheder i området

Områdets eksisterende bebyggelse består dels af Nuparks hovedbygning samt efterfølgende udvidelser.

Øst for hovedbygningen har Vestforsyning sit kontordomicil og dertilhørende værksteder.

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocent

Max. 50% af grundarealet

Bygningers højde

Max. 14 m og ikke mere end tre etager

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

Hvorfor os?

Vi ønsker at give gode vilkår for vækst i nye og eksisterende virksomheder samt være en attraktiv sparringspartner for erhvervslivet.

Vi har et Lokalt Koordineret Samarbejde mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Samarbejdet gør det nemmere og mere overskueligt for dig som virksomhedsejer, at benytte dig af de services og programmer, som findes på områderne. 

Du kan altid kontakte os uforpligtet på enten mail eller telefon, og høre mere om de muligheder der er.

Iværksætteri

For dig, der ønsker at starte egen virksomhed, tilbyder STARTVÆKST Holstebro individuel vejledning samt introduktionsmøder og iværksætterkurser.

STARTVÆKST Holstebro er gratis erhvervsservice, herunder vejledning af iværksættere og virksomheder. På STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du din lokale konsulent, der er behjælpelig i processen.

Erhvervsservice

Det skal være så nemt som muligt for virksomheder at komme i kontakt med Holstebro Kommune. Erhvervsservice finder rundt i det kommunale system og sørger for, at du kommer i forbindelse med den rigtige medarbejder.

Ring til Erhvervskontakten på tlf. 9611 3983 eller skriv på erhvervsservice@holstebro.dk.