Byggegrunde i Halgård Vest, 4. etape

 

Priser inklusiv moms

Under Avnbøgen

Nr. 1, 1001 m2, 688.000 kr.
Nr. 5, 800 m2, 634.000 kr. 
Nr. 9, 814 m2, 637.000 kr.
Nr. 11, 814 m2, 637.000 kr.
Nr. 13, 874 m2, 654.000 kr.


 

Under Hylden

Nr. 2, 801 m2, 634.000 kr.
Nr. 4, 801 m2, 634.000 kr.
Nr. 6, 1000 m2, 688.000 kr.
Nr. 8, 901 m2, 661.000 kr.
Nr. 10, 831 m2, 642.000 kr. 
Nr. 12, 961 m2, 677.000 kr.
Nr. 14, 999 m2, 687.000 kr.
Nr. 16, 903 m2, 661.000 kr.
 

Se stort kort
Se byggegrunde i Halgård Vest 1. etape
Se byggegrunde i Halgård Vest 2. etape
Se byggegrunde i Halgård Vest 5. etape
 

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7554
teknik.miljoe@holstebro.dk

Reservér eller køb en grund

Det er muligt at reservere en grund i 4 uger.

Det vil være muligt at forlænge reservationen med 4 uger, såfremt der ikke er andre der er interesseret i grunden.
Det er gratis at reservere en grund.

Du kan ringe på telefon 9611 7504 eller skrive en mail til kommunen@holstebro.dk, hvor du oplyser hvilken grund du ønsker at reservere.
Ved et køb vil Holstebro Kommune sende dig en købsaftale, som du skal underskrive og returnere inden 14 dage.

Et aktivt liv

Halgård-området er attraktivt på mange måder – men ikke mindst, fordi du på én gang kan være med til at skabe en ny bydel og stadig være tæt på Holstebros centrum. Området ligger også kun 2 minutter fra Holstebromotorvejen.

Det er nemt at komme rundt på gåben og cykel, og navnlig gør cykel-gangbroen over jernbanen det nemt at deltage i sport og idræt på Mejdal-siden.
Halgård Skole er rammen om hverdagslivet for små og store elever. Ud over skolens faglige del er der også tilknyttet SFO.

Børnepasning, skole og SFO

De mindste beboere i Halgård kan blive passet flere steder i området.

Man kan vælge mellem bl.a. dagplejen, BUM Kometen, BUM Skovbørnehave, Børne Universet Mejdal – BUM og Halgård Skoles SFO.

Læs mere om Halgård Skole.

Om byggegrundene

  • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til el, vand og kloak, samt et investeringsbidrag til varmeforsyning
  • Grundene må kun anvendes til boligformål i form af parcelhuse
  • Vær opmærksom på at nogle af grundene skal opføres i to etager

Vær opmærksom !

Må jeg bygge i ét-plan i etape 4 område ”B1” (Under Avnbøgen 1-17 og Under Hylden 2-18) ?  
Det vil ikke være i overensstemmelse med Lokalplan 1171, og det vil derfor kræve en dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Det vil bero på en konkret individuel vurdering af dit påtænkte byggeri, hvor særligt overholdelse af byggefeltet vil blive vægtet højt.
 
Kan jeg reservere en grund, mens det undersøges nærmere, om der kan gives dispensation ?
Nej, det vil ikke være muligt. Du kan kun søge dispensation hvis du har købt en grund i etape 4 område ”B1”. 
 
Vi gør i den forbindelse opmærksom på muligheden for at tilbageskøde en købt grund i udstykningen til Holstebro Kommune, jf. punkt 12 i købsaftalen.
 
Normal procedure er at du kan reservere en grund i 1 måned, hvorefter du skal tage stilling til, om du vil købe grunden eller ej.