Udmeldelse

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 10. september 2021
af Sara Gehr

Hvornår skal jeg udmelde mit barn?

Du skal udmelde dit barn via Digital Pladsanvisning, når dit barn ikke længere skal passes i dagtilbud.

Pladsen skal opsiges med 1 måneds varsel, til den 1. eller 16. i måneden.

Barnet skal ikke meldes ud, når barnet rykkes op fra et dagtilbud til et andet kommunalt dagtilbud eller til en plads i kommunal SFO. Pasning i et dagtilbud ophører automatisk, fra den dato dit barn er tilbudt ny kommunal plads i det videre forløb. Eksempelvis ophører pasning i dagpleje den dato, der er tilbudt en børnehaveplads. Børn, der er optaget i børnehave, udmeldes automatisk herfra, når der tilbydes en plads i et kommunalt skolefritidsordning (SFO).

Du skal udmelde dit barn af det kommunale dagtilbud, hvis dit barn f.eks. skal gå i en privat institution, optages i pasning i en friskole eller dit barn er optaget i en kommunal dagpleje/institution, og du ønsker at benytte en tilskudsordning. 

Reglerne for udmeldelse gælder også, når du fraflytter Holstebro Kommune, har bopæl i Holstebro Kommune med dagtilbudsplads i en anden kommune eller hvis du har bopæl i en anden kommune med dagtilbudsplads i Holstebro Kommune.

Udmeld dit barn

visibility_off visibility
Kontakt os

Bestil tid i Borgerservice

X i kalenderen

X

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 10. september 2021 af Sara Gehr