Gågader, torve samt gadebelysning

I maj 2001 påbegyndte man omlægningen af Holstebros gågader til den nuværende udformning med start i Nørregade. Et akut behov for renovering af fjernvarmeledningerne gjorde det nødvendigt at opgrave store dele af gaden, og det gav samtidig mulighed for at få opfyldt et længe næret ønske om en ny belægning.

Første etape, som gennemførtes i løbet af 2001 og foråret 2002, omfattede Nørregade med tilhørende dele af sidegaderne Bisgårdgade, Sct. Jørgens Gade, Danmarksgade, Rådhusstræde og Horsstræde.

I 2003-2004 stod 2. etape for tur. Store Torv med de tilhørende sidegader Vestergade, Østergade og Grønsgade

I Nørregade og de øvrige omlagte gågadestrækninger er der valgt en gadebelægning med et 4 m bredt flisetæppe i rosagrå granit, ilagt bordurbånd i blågrå granit i en rytme, som vil styrke oplevelsen af gadens smalle kurvede forløb med stigning mod nord. Flisetæppet er placeret i gademidten - afgrænset af brændte grå chaussésten langs husfacaderne. Overgangen mellem chaussésten og fliser afgrænser butikkernes udstillingsareal.

I gadens vestlige side er placeret 3 rækker chaussesten med kløvet overflade i langsgående retning og heri er placeret afløbsriste og markeringssten i en fast rytme gennem gaden. De tre rækker chaussésten fungerer desuden som ledelinie for blinde.

I 2014 blev Brostræde og Brotorvet omlagt. Der blev valgt en klinkebelægning som på Den Røde Plads, blot lidt mørkere. I 2016 påbegyndes omlægningen af Sønderlandsgade også med en klinkebelægning.

Udsmykning af Bjørn Nørgaard

De 3 kryds ved Horsstræde, Rådhusstræde og Sct. Jørgens Gade har fået en særlig kunstnerisk udsmykning af professor Bjørn Nørgaard.

Udsmykningen er udformet som en særlig bearbejdning af belægningen i de cirkulære felter suppleret med en vanddyse i midten. Det rislende vand spredes ud over cirklerne og skaber spil i stenenes farver. Der er lys i cirklens kant og i vanddysen.

Udsmykning af Bjørn Nørgaard i gågaden

Torvet ved Vandkunsten

Fra Sct. Jørgens Gade til Bisgårdgade udvider gågaden sig og danner et tragtformet rum. For at understrege strækningens torvekarakter er der anvendt et særligt belægningsmønster med inspiration i Helge Bertrams Vandkunst og udsmykning fra 1974. Belægningen består af de to typer granit fra gadestrækningerne.

Vandkunsten er renoveret med udgangspunkt i den oprindelige idé af Helge Bertram.

Torvet ved Vandkunsten

Belysning og inventar

På de smalle gadestrækninger er ophængt gadelamper i enkel og tidløs udformning. På torvet ved Vandkunsten og på bredere gadestrækninger er lamperne placeret på standere.

Affaldskurve er placeret efter behov, fortrinsvis i forbindelse med sidegade, smøger og passager.

Bænke er placeret, hvor det er muligt. Eksempelvis under træer, i sidegader og på torvet ved Vandkunsten.

Cykelstativer placeres fortrinsvis i sidegader for at mindske cykling eller trækken med cykler i gågaden.

Gadelampe

Kunst i bybilledet

Holstebro er én af Danmarks kulturelle perler. Byen er karakteristisk ved sine mange kunstværker i bybilledet. Du kan spadsere en tur i gågaden Nørregade, der er én af Danmarks ældste og smukkeste gågader. Her er du omgivet af skulpturer, kunstcirkler og vandkunst i hele gågadesystemet.

Læs meget mere om det her

Skulpturen

Gågaderegulativ

Formålet med gågaderegulativet er at sikre attraktive og velfungerende offentlige byrum - gader, torve, parkeringspladser mm. Regulativet er et sæt spilleregler, som skal sørge for at byrummene på en hensigtsmæssig måde kan bruges af alle til ophold, handel, færdsel og kulturelle arrangementer mm.

Regulativet indeholder retningslinier for bl.a. vareudstilling og skilte ved forretninger, stadepladser til handel, udeservering ved restauranter og cafeer., udendørsarrangementer og kørsel i gågader.

Læs hele regulativet

Gadebelysning

Alt gadelys i Holstebro Kommune er ejet af Vestforsyning. Hvis du som borger oplever fejl og mangler ved gadelyset bedes du rette din henvendelse til Vestforsyning Belysning a/s på telefon 9612 7300 eller på mail: belysning@vestforsyning.dk. Du kan også selv anmelde det på deres hjemmeside her.

Husk at du som grundejer har pligt til at friholde belysningen for grene og lignende, i hele lyskeglens område.

Holstebro Kommune betaler hvert år et fast beløb til drift, vedligehold og nyetablering af belysningsanlæg. Med belysningsplanen ønsker Holstebro Kommune at skabe en overordnet strategi for belysningen i kommunen. Herved opnås de bedst mulige belysningsanlæg for de investerede midler, og det sikres at belysningsanlæggene medvirker til at skabe sammenhæng og identitet i kommunen.

Belysningsplanen opstiller de overordnede principper for belysningen i Holstebro kommune og skal danne udgangspunkt for en efterfølgende projektering. Belysningsplanen er blevet til gennem et samarbejde mellem Holstebro Kommune og Vestforsyning Belysning A/S med ÅF - Hansen & Henneberg som belysningsrådgiver.

Læse belysningsplanen

En af vores lygtepæle i kommunen

For yderligere information kontakt

Teknik og Miljø

Team drift