Satser på kunst og kultur

  • Print
  • Forstør tekst

I 1274 nævnes Holstebro første gang ved navn i et brev fra biskop Thyge af Ribe.

Udtrykket "Et vadested ved Storåen" blev til et ”holdested ved broen” - og heraf måske navnet HOLSTEBRO.

De ældste købstadsrettigheder kendes ikke, da det ældste privilegiebrev gik tabt ved én af de mange brande i 1552.

Men knap 700 år efter, at navnet for første gang blev kendt via et brev, blev Holstebro en mønsterbrydende kommune på det kulturpolitiske område.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 09. januar 2018 af