Holstebro Frivillighedsråd

Vi arbejder med udvikling af frivillighedsområdet i hele kommunen.

Politik

Her kan du se gældende  Frivillighedspolitik

Rådgivning

Her kan du få rådgivning om Frivilligt Socialt Arbejde

Principper

Her kan du se principper for tilskud

Bevilling

Her kan du se de givne bevillinger

Det er Holstebro Frivillighedsråd, der fastsætter principper for tilskud og behandler alle §18-ansøgninger ved de to ansøgningsrunder. Imellem ansøgningsrunderne afholder rådet ekstraordinære møder samt dialogmøder med Social- og sundhedsudvalget.

Frivillighedsrådet arbejder med udvikling af frivillighedsområdet i hele kommunen. Dette kommer blandt andet til udtryk i kommunens frivillighedspolitik og ved den helt konkrete opgave på de to årlige møder, hvor der uddeles tilskud efter §18, i Lov om socialt arbejde, til frivilligt socialt arbejde. 

Frivillighedsrådet består af

  • 4 byrådspolitikere
  • 8 repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger.

Ud af de 8 frivillige repræsentanter, bliver de 3 valg af de frivillige sociale foreninger i Holstebro Kommune.

På møderne deltager endvidere 2 suppleanter fra de frivillige.

Bibi Mundbjerg (Formand)

Medlem af Holstebro Byråd (V)
Mobil 20205813
bibi.mundbjerg.politiker@holstebro.dk

Bibi Mundbjerg (Formand)

Anders Bech (Næstformand)

Den frivillige demens-venne-gruppe.
Mobil 6082 2215
Henvendelse til sekretariatet

Anders Bech

Jørgen Ahler (Medlem)

Landsforeningen Autisme
Mobil 20452590
jorgen@ahler.dk

Jørgen Ahler

Jørn Mølgaard Hansen (Medlem)

Psykiatriens Venner
Mobil 41444005
jornmoel@gmail.com

Jørn Mølgaard Hansen

Niels Ebbesen (Medlem)

Vennekredsen for Sevel
Mobil 20640669
ebbesen00@gmail.com

Niels Ebbesen

Tiaheswery Thiaharaja (Medlem)

Bydelsmødre Holstebro
Mobil 23232547
tiaheswery@gmail.com

Tiaheswery Thiaharaja

Peder O. Pedersen (Medlem)

Beboernes Venner - Ulfborg Aktiv Center
Mobil 20291644
pederopedersen@youmail.dk

Peder O. Pedersen

Keld S. Laursen (1. suppleant)

Bedre Psykiatri Holstebro Afdeling
Mobil 26660534
keld@fraholstebro.dk

Kim Lindegaard

Kaj Ingemann Madsen (2. suppleant)

Bakkebos Vennekreds
Mobil 23739718
hlkmvp@gmail.com

Bent Gjerulff

Bodil Pedersen (Politisk udpeget)

Medlem af Holstebro Byråd (A)
Mobil 24453004
bodil.pedersen@holstebro.dk

Bodil Pedersen

Jytte Ø. Dideriksen (Politisk udpeget)

Medlem af Holstebro Byråd (A)
Mobil 29808069
jytte.dideriksen.politiker@holstebro.dk

Jytte Ø. Dideriksen

Søren Frøstrup-Agger (1. byrådssuppleant)

Medlem af Holstebro Byråd (A)
Mobil 22221656
soren.frostrup-agger.politiker@holstebro.dk

Søren Frøstrup-Agger

Finn Thøgersen (Politisk udpeget)

Medlem af Holstebro Byråd (V)
Mobil 61758080
finn.thogersen@holstebro.dk

Finn Thøgersen

Kennet Tønning (2. byrådssuppleant)

Medlem af Holstebro Byråd (V)
Mobil 61683990
kenneth.tonning@holstebro.dk

Kennet Tønning

Frivillighedsrådet har et sekretariat med en sekretær, som betjener Holstebro Frivillighedsråd i deres møder og de årlige ansøgningsrunder om tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde efter §18.

Sekretariatet kan kontaktes på tlf. 96114123 eller pr. mail jesper.ejstrup@holstebro.dk