Holstebro Frivillighedsråd

Vi arbejder med udvikling af frivillighedsområdet i hele kommunen.

Hvad kan vi gøre for dig?

Det er Holstebro Frivillighedsråd, der fastsætter principper for tilskud og behandler alle §18-ansøgninger ved de to ansøgningsrunder. Imellem ansøgningsrunderne afholder rådet ekstraordinære møder samt dialogmøder med Social- og sundhedsudvalget.

Frivillighedsrådet arbejder med udvikling af frivillighedsområdet i hele kommunen. Dette kommer blandt andet til udtryk i kommunens frivillighedspolitik og ved den helt konkrete opgave på de to årlige møder, hvor der uddeles tilskud efter §18, i Lov om socialt arbejde, til frivilligt socialt arbejde.

Læs mere om rådet og deres arbejde

Vedtægt

Se vedtægt for Frivillighedsrådet 

Frivillighedspolitik

Holstebro Frivillighedsråd arbejder med udvikling af det frivillige sociale område i hele kommunen. Dette kommer blandt andet til udtryk i kommunens frivillighedspolitik.

Se Frivillighedspolitik

Til Frivilligfesten 2023 blev der, gennem et samarbejde mellem Holstebro Frivilligråd og Filmlinjen på DTA (Dansk Talent Akademi) ved to studerende  Johanne Kirstine Friis og Christian Ravn Thomsen, udarbejdet en rørende filmisk fortælling omkring det frivillige sociale arbejde.

”Det er glæden ved at gøre en forskel for andre ” - se Frivilligfilmen via linket.

Frivillighedsrådet består af

  • 4 byrådspolitikere
  • 6 repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger.

Ud af de 6 frivillige repræsentanter, bliver de 3 valg af de frivillige sociale foreninger i Holstebro Kommune og tre medlemmer bliver udpeget af Social- og Sundhedsudvalget. 

Suppleanter

  • 2 suppleanter fra de frivillige organisationer
  • 2 suppleanter fra det politiske niveau

Råd og vejledning til ansøgning kan søges hos Frivillighedsrådets sekretariat ved Richard Holm på tlf.: 9611 4103, eller på mail rgh@holstebro.dk.

Du kan også få information og hjælp til at søge om tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18), låne mødelokaler, indscanne dokumenter eller bruge kopimaskine hos Kultur & Frivillighuset, Nygade 22, 7500 Holstebro. 

Du finder mere information om mulighederne på Kultur & Frivillighuset på kulturogfrivillighuset.dk eller ring på tlf. 21556946 og 21556917.

Se Frivilligt Socialt Arbejde

Holstebro Frivillighedsråd bevilger §18-tilskud ved to halvårlige ansøgningsrunder. Der er ansøgningsfrist:

  • 1. oktober (1. runde) 
  • 1. maj (2. runde)

Ansøgningsrunden annonceres på holstebro.dk og i ugeavisen Holstebro Onsdag, Vinderup og Ulfborg aviser.
Ugeaviserne omdeles til alle borgere i Holstebro Kommune - også dem der ikke modtager reklamer.

Se tilskuds/ansøgningsprincipper, tidligere bevillinger

 

Du kan se her hvilke foreninger, organisationer, grupper eller lignende der har fået tilskud efter §18 - Frivilligt Social Arbejde.

Bevillingsarkiv for tildeling af §18 midler 

 

Frivillighedsrådet har et sekretariat med en sekretær, som betjener Holstebro Frivillighedsråd i deres møder og de årlige ansøgningsrunder om tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde efter §18.

Sekretariatet kan kontaktes på tlf. 9611 4112 eller pr. mail krl@holstebro.dk

Medlemmer af Frivillighedsrådet

Bibi Mundbjerg

Bibi Mundbjerg (Formand)

Medlem af Holstebro Byråd (V)
Mobil 20205813
Send mail

Tiaheswery Thiaharaja

Tiaheswery Thiaharaja (Næstformand)

Bydelsmødre Holstebro
Mobil 23232547
Send mail

Jytte Lauridsen

Jytte Lauridsen (Medlem)

Gigtforeningen Vestjylland
Mobil 22414470
Send mail

Jørn Mølgaard Hansen

Jørn Mølgaard Hansen (Medlem)

Psykiatriens Venner
Mobil 41444005
Send mail

Karin Sørensen

Karin Sørensen (Medlem)

Sommerfuglene, Den frivillige demensvennegruppe
Mobil 27645004
Send mail

Niels Ebbesen

Niels Ebbesen (Medlem)

Vennekredsen for Sevel
Mobil 20640669
Send mail

Peder O. Pedersen

Peder O. Pedersen (Medlem)

Beboernes Venner - Ulfborg Aktiv Center
Mobil 20291644
Send mail

Annette Dietz

Annette Dietz (Politisk udpeget)

Medlem af Holstebro Byråd (F)
Mobil 51660572
Send mail

Dennis Mølgård Thiesen

Dennis Mølgård Thiesen (Politisk udpeget)

Medlem af Holstebro Byråd (A)
Mobil 20205813
Send mail

Finn Thøgersen

Finn Thøgersen (Politisk udpeget)

Medlem af Holstebro Byråd (V)
Mobil 61758080
Send mail

Suppleanter til Frivillighedsrådet

Søren Anegaard

Søren Anegaard (1. suppleant)

Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede
Mobil 21689947
Send mail

Keld S. Laursen

Keld S. Laursen (2. suppleant)

Bedre Psykiatri Holstebro Afdeling
Mobil 26660534
Send mail

Jytte Ø. Dideriksen

Jytte Ø. Dideriksen (1. suppleant)

Medlem af Holstebro Byråd (A)
Mobil 29808069
Send mail

Erling Mose Pedersen

Erling Mose Pedersen (2. suppleant)

Medlem af Holstebro Byråd (V)
Mobil 29808069
Send mail