Holstebro Frivillighedsråd

Vi arbejder med udvikling af frivillighedsområdet i hele kommunen.

Politik

Her kan du se gældende Frivillighedspolitik

Rådgivning

Her kan du få rådgivning om Frivilligt Socialt Arbejde

Principper

Her kan du se principper for tilskud

Bevilling

Her kan du se de givne bevillinger

Det er Holstebro Frivillighedsråd, der fastsætter principper for tilskud og behandler alle §18-ansøgninger ved de to ansøgningsrunder. Imellem ansøgningsrunderne afholder rådet ekstraordinære møder samt dialogmøder med Social- og sundhedsudvalget.

Frivillighedsrådet arbejder med udvikling af frivillighedsområdet i hele kommunen. Dette kommer blandt andet til udtryk i kommunens frivillighedspolitik og ved den helt konkrete opgave på de to årlige møder, hvor der uddeles tilskud efter §18, i Lov om socialt arbejde, til frivilligt socialt arbejde. 

Frivillighedsrådet består af

  • 4 byrådspolitikere
  • 6 repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger.

Ud af de 6 frivillige repræsentanter, bliver de 3 valg af de frivillige sociale foreninger i Holstebro Kommune og tre medlemmer bliver udpeget af Social- og Sundhedsudvalget. 

Suppleanter

  • 2 suppleanter fra de frivillige organisationer
  • 2 suppleanter fra det politiske niveau

Bibi Mundbjerg (Formand)

Medlem af Holstebro Byråd (V)
Mobil 20205813
bibi.mundbjerg.politiker@holstebro.dk

Bibi Mundbjerg (Formand)

Tiaheswery Thiaharaja (Næstformand)

Bydelsmødre Holstebro
Mobil 23232547
tiaheswery@gmail.com

Tiaheswery Thiaharaja

Jytte Lauridsen (Medlem)

Gigtforeningen Vestjylland
Mobil 22414470
jyttelauridsen65@gmail.com

Niels Ebbesen

Jørn Mølgaard Hansen (Medlem)

Psykiatriens Venner
Mobil 41444005
jornmoel@gmail.com

Jørn Mølgaard Hansen

Karin Sørensen (Medlem)

Sommerfuglene, Den frivillige demensvennegruppe
Mobil 27645004
kaos45@mail.dk

Niels Ebbesen

Niels Ebbesen (Medlem)

Vennekredsen for Sevel
Mobil 20640669
ebbesen00@gmail.com

Niels Ebbesen

Peder O. Pedersen (Medlem)

Beboernes Venner - Ulfborg Aktiv Center
Mobil 20291644
pederopedersen@youmail.dk

Peder O. Pedersen

Annette Dietz

Medlem af Holstebro Byråd (F)
Mobil 51660572
Annette.Dietz.politiker@holstebro.dk

Bibi Mundbjerg (Formand)

Dennis Mølgård Thiesen

Medlem af Holstebro Byråd (A)
Mobil 20205813
Dennis.Thiesen@holstebro.dk

Bibi Mundbjerg (Formand)

Finn Thøgersen (Politisk udpeget)

Medlem af Holstebro Byråd (V)
Mobil 61758080
finn.thogersen@holstebro.dk

Finn Thøgersen

Søren Anegaard (1. suppleant)

Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede
Mobil 21689947
vemb@outlook.dk

Kim Lindegaard

Keld S. Laursen (2. suppleant)

Bedre Psykiatri Holstebro Afdeling
Mobil 26660534
keld@fraholstebro.dk

Kim Lindegaard

Jytte Ø. Dideriksen (1. suppleant)

Medlem af Holstebro Byråd (A)
Mobil 29808069
jytte.dideriksen.politiker@holstebro.dk

Jytte Ø. Dideriksen

Erling Mose Pedersen  (2. suppleant)

Medlem af Holstebro Byråd (V)
Mobil 29808069
Erling.M.Pedersen@holstebro.dk

Jytte Ø. Dideriksen

Frivillighedsrådet har et sekretariat med en sekretær, som betjener Holstebro Frivillighedsråd i deres møder og de årlige ansøgningsrunder om tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde efter §18.

Sekretariatet kan kontaktes på tlf. 9611 4103 eller pr. mail rgh@holstebro.dk