Handicappolitik

  • Print
  • Forstør tekst

Hensigten med denne handicappolitik er at sikre, at borgere med handicap i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Dette sker ved at fjerne begrænsninger og sikre kompensation for tab af udfoldelsesmuligheder.

Denne handicappolitik realiseres i et tæt samarbejde med alle involverede parter og med respekt for faglighed og kompetencer. Handicappolitikken gennemføres inden for rammerne af vedtagne budgetter, kommuneplanen og andet plangrundlag.

I arbejdet med indsatsområderne lægges der vægt på nærdemokrati.


keyboard_arrow_up