Støttekontaktperson

Støttekontaktperson er et tilbud, der fortrinsvis henvender sig til socialt udsatte, f.eks. alkohol- og stofmisbrugere, psykisk sårbare, hjemløse og isolerede. 

Fokus for støttekontaktpersonen

En støttekontaktperson (SKP) skaber og opbygger kontakt til udsatte borgere. SKP-medarbejderen støtter desuden borgere i at benytte relevante tilbud om omsorg og støtte i både kommune og civilsamfund i det omfang borgeren har behov for disse.

Formålet med ordningen er at styrke dine muligheder for at opnå og bevare kontakten til omverdenen. Det er et mål, der tager udgangspunkt i dine ønsker og behov. På den måde bliver du i stand til at benytte samfundets muligheder og tilbud.

Socialt udsatte, f.eks. alkohol- og stofmisbrugere, psykisk sårbare, hjemløse og isolerede. 

Støttekontaktpersonsordningen er et uvisiteret tilbud. Borgeren behøver ikke at være kendt i kommunen på forhånd for at få en kontakt.

Borgeren tilbydes og sikres anonymitet. Muligheden for anonymitet kan i nogen tilfælde været helt afgørende for at opnå en kontakt.

SKP-ordningen har en opsøgende og udadgående funktion. Den opsøgende funktion kan fx være at hjælpe, hvis en borger er i risiko for at blive sat ud af sin bolig, eller udviser anden bekymrede adfærd.

Den opsøgende funktion kan også indeholde kontakt til borgere, der er hjemløse og fx opholder sig på gaden, varmestuer, togstationer, bibliotek osv. Vi opsøger og tilbyder hjælp mange forskellige steder. Når kontakten er opnået, tilbyder vi planlagte besøg, hvor borgeren end måtte ønske det.

 

Udover at man selv kan henvende sig for hjælp, så kan man også henvende sig, hvis man vil gøre opmærksom på et andet menneske, man er bekymret for. Henvendelser om kontakt kan således komme mange steder fra fx udlejere, naboer, viceværter, læger, pårørende mfl.

Støtten leveres ud fra Lov om social service §99.

Social og Sundhed

Støttekontaktperson

mail cfsu@holstebro.dk
phone 96113623

Herningvej 74
7500 Holstebro