Socialtandplejen

Socialtandpleje er til dig, der er hjemløs eller bruger af herberger og varmestuer.

Socialtandplejen tilbyder 

  • Akut tandbehandling. Dvs. tandbehandling, som afhjælper smerte, infektion, hævelse, skade eller anden akut tilstand som fx akut knækkede tænder. 
  • Funktionsopbyggende tandbehandling. Dvs. behandling til personer, der f.eks. har nedsat tyggefunktion, eller hvor tab af fortænder er vansirende. 
  • Forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen, f.eks. information og instruktion i tandpleje, herunder daglig mundhygiejne. 
  • Forebyggende behandling.  Det vil være Tandplejen, der konkret vurderer hvilken behandling, der er relevant.

Du kan få tilbud om socialtandpleje, hvis du opfylder disse kriterier:

  • Du har særlige sociale problemer, så du ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i privat praksis eller den kommunale omsorgs- og specialtandpleje
  • Du har et CPR-nummer og er berettiget til et dansk sundhedskort.

Derudover skal du opfylde ét eller flere af disse kriterier:

  • Du er gadehjemløs 
  • Du er bruger af herberger, varmestuer og væresteder pga. hjemløshed, eller fordi du ikke kan opholde dig i din egen bolig
  • Du har et kaotisk stof- og/eller alkoholmisbrug (obs, kun for borgere med folkeregister i Holstebro Kommune)

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt tilbuddet er for dig eller vil høre mere om, hvordan man bliver henvist, kan du kontakte Vivi Larsen hos Center for Rusmiddel og Forebyggelse: Tlf.  9611 4063.

Du er også velkommen til at kontakte overtandlæge Marianne Blegvad på tlf. 9663 6000.

Det er helt gratis. Det koster dig intet.

Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse om social tandpleje til Styrelsen for Patientklager.

Du skal sende din klage ved at udfylde et klageskema direkte via Borger.dk

Du skal sende din klage inden 4 uger efter, at du har modtaget kommunens mundtlige eller skriftlige afgørelse, om du har ret til social tandpleje.

 

Social og Sundhed

Stofbehandlingen

mail stofbehandlingen@holstebro.dk
phone 96114050

Danmarksgade 24
7500 Holstebro