Vi gør en dyd ud af nødvendigheden

Med Klimahandlingsplan 2023 tager Holstebro Kommune ansvar for fremtidens generationer.

Vi forpligter os til at håndtere de alvorlige konsekvenser af klimaforandringerne. Vi vil arbejde målrettet med udfordringerne og reducere påvirkningen af miljø, mennesker og natur. Vi tilpasser udviklingen til et vejr, der kun bliver vådere, varmere og vildere. Og derfor skal klimaet endnu højere op på den politiske dagsorden.

Klimaarbejdet er en fælles samfundsopgave med indbygget ansvar for egne handlinger og forbrug. Det handler om, hvordan vi producerer, hvad vi spiser, den måde vi bygger, bor og transporterer os på. Så både kommune, borgere og virksomheder spiller en rolle for, hvad vi udleder og efterlader. Og vi er nødt til at løfte i flok for at nå i mål.

Rammen for klimaarbejdet er ”DK2020”, og tiltagene er i overensstemmelse med målsætningerne i klimaloven. Men der er flere bundlinjer og gevinster ved at gøre klimahandlingsplanen til en driver for kommunens udvikling. 

Vi vil gøre en dyd ud af nødvendigheden. Se muligheder for et mere robust og konkurrencedygtigt erhvervsliv, sundere borgere og inkluderende fællesskaber. Skabe grønne arbejdspladser, en attraktiv kommuneprofil samt opnå ressource- og energibesparelser, der passer til det snusfornuftige vestjyske købmandskab.

Vand er en særlig udfordring i Holstebro Kommune. Vi får den største mængde nedbør i landet og har Limfjorden, Vesterhavet og Danmarks næstlængste å i baghaven. Derfor er klimatilpasning og sikring af vores byer mod oversvømmelser en obligatorisk opgave.

Vi er bl.a. kendetegnet ved et omfattende fødevareerhverv og landbrugsarealer, der både sætter aftryk og bidrager til Danmarks spisekammer. Holstebro Kommune ligger også i et smørhul, hvad angår energiproduktion fra sol og vind. I nær fremtid vil havvindmølleprojekter, store power-to-x anlæg og udbygning af forsynings-infrastrukturen accelerere udviklingen af fossilfrie brændstoffer og øge samarbejdet med de andre nordvestjyske kommuner om den grønne omstilling.

Vi ser frem til blive mere modstandsdygtige og klimaneutrale i en verden af muligheder.

H.C. Østerby 
Borgmester