Hjælp i hverdagen til ældre

Du har mange muligheder for at få hjælp i hverdagen. Det kan f.eks. være hjælp til genoptræning, personlig pleje, rengøring og madordning. Du skal rette henvendelse til Visitationen, som også kan give dig råd og vejledning.

Myndighed for Hjemmehjælp og Boliger

Personlig og praktisk hjælp, boliger, madservice, ledsagelse

Kvalitetsstandarder

Personlig og praktisk hjælp, genoptræning, boliger, forebyggende hjemmebesøg