Hjælp i hverdagen til ældre

Du har mange muligheder for at få hjælp i hverdagen. Det kan være hjælp til genoptræning, personlig pleje, rengøring og madordning. Du skal rette henvendelse til Visitationen, som også kan give dig råd og vejledning.