Natur og Miljø

Klimatilpasning

Her kan du finde oplysninger om klimatilpasning og udfordringer med vand i Holstebro Kommune.

Vandstandsprognose

Vandstands- og varslingsmodellen giver mulighed for at forudsige vandstanden i Storå i Holstebro By og ved Rotvig Bro.
 

Grundvand/drikkevand

Her kan du finde oplysninger om, hvordan vi bruger og beskytter grundvand og drikkevand i Holstebro Kommune.

Dit vandløb

Er du så heldig at have et naturvandløb ved din grund skal du sørge for at passe godt på det. 

Vandløbsprojekter

Holstebro kommune gennemfører hvert år en række vandløbsprojekter i samarbejde med borgere og foreninger til gavn for fisk, vandløbsplanter og smådyr.

Vandplaner

Konkret betyder vandplanerne, at der på landsplan skal gøres en indsats for at forbedre miljøtilstanden på områder som f.eks. grundvand, søer, vandløb og fjord/hav.

Vandhuller

Her kan du søge om, at få lov til at anlægge eller ændre en sø eller et vandhul.

Spildevand

Her finder du en række informationer om spildevandshåndtering i byerne og i det åbne land.

Jord

Her kan du finde informationer om jordflytning, jordforurening, bygge- og anlægsarbejde på forurenet jord og jordhåndtering.

Rottebekæmpelse

Sådan forebygger og bekæmper vi rotter effektivt sammen. Vi er alle forpligtet til at anmelde og forebygge rotter.

Miljø - byggeri

Skal du bygge, renovere eller lignende, kan der være flere miljøforhold, du skal være opmærksom på.

Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelsesloven skal beskytte landets natur og indeholder blandt andet bestemmelser om generel beskyttelse af forskellige naturtyper.

Teknik og Miljø

Natur, Miljø og Byggesag

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 20. maj 2019 af Pia KragHaris Nuhanovic