Sygeplejeklinikkerne

3 sygeplejeklinikker 

Sygeplejeklinikkerne er placeret centralt rundt i kommunen, så de er let tilgængelige.

De har de bedste forhold, til at give den rigtige sygepleje.

Der er sygeplejeklinikker følgende steder:

 • Sygeplejeklinikken Center for Sundhed har på hverdag telefontid mellem kl.  8.00 - 9.00, 
  Center for Sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro, Tlf.: 9611 4865
 • Sygeplejeklinikken Ulfborg, Ulfborg-Vemb Lægehus, 
  Bredgade 32, 6990 Ulfborg, Tlf.: 9611 4450
 • Sygeplejeklinikken Vinderup, Bakkebo, Grønningen 19,
  7830 Vinderup, Tlf.: 9611 4520

Sygeplejeklinikkernes tilbud

Den kommunale sygepleje er for alle med behov for sygepleje, uanset alder. Sygepleje ydes døgnet rundt og udføres i en af sygeplejeklinikkerne eller i dit hjem. 

Sygepleje ydes efter ordination fra praktiserende læge, vagtlæge eller fra et hospital. 

Ved ordination kontakter sygeplejersken dig pr. telefon eller ved besøg i hjemmet.

Vurderes det, at du skal komme i en sygeplejeklinik, aftales der en tid, som du kender det fra lægen eller tandlægen. 

En stor del af sygeplejerskens opgaver er også, at vejlede dig eller dine pårørende i selv at kunne varetage opgaven. En sygeplejerske ydelse er f.eks.:

 • hjælp ved alvorlig sygdom,
 • forebyggelse af sygdomme,
 • medicindosering,
 • injektioner,
 • smertebehandling,
 • sårbehandling m.m.

Social og Sundhed

Sygeplejeklinikkerne

mail sundhed@holstebro.dk