Vestjyllands Parkarboret

Et unikt sted med himlen som loft!

Fortid:

I 1982 ansatte Holstebro Kommune Niels Jørgen Holm Petersen, som tidligere havde været ansat på arboretet i Hørsholm. Han fik til opgave at etablere en kommunal planteskole og en artssamling træer fra arboretet i Hørsholm, en såkaldt vestjysk filial af Hørsholm-arboretet. Formålet med arboretet i Holstebro var, at man til enhver tid kunne have et korrekt formeringsmateriale til rådighed samt iagttage planterne. N. J. Holm Petersen stoppede med arbejdet i 1994 og efterfølgende blev arboretet nødtørftigt vedligeholdt af frivillige fra det beskyttede værksted Skovlund indtil der i 2021 blev dannet en bestyrelse for Foreningen "Vestjyllands Parkarboret". Bestyrelsen arbejder for at revitalisere arboretet med henblik på at forlænge træernes levetid samt udvikle og etablere et levende betydningsrum for mennesker med himlen som loft, så arboretet kan blive et rekreativt sted for alle der godt kan lide træer og nyder at være i naturen.

Nutid:

En nedsat arbejdsgruppe "Vestjyllands Parkarboret" har en intention om at gøre opmærksom på og inspirere til at bruge hele området til forskellige arrangementer og aktiviteter, der kan gøre Vestjyllands Parkarboret til en attraktiv naturoplevelse. I samarbejde med Holstebro Kommune er der lagt en plan for en revitalisering af arboretet, som er i gang med at blive realiseret, således at der fældes nogle af de dårligste træer for at give bedre vækstbetingelser for de gode træer.

Fremtiden:

Bestyrelsen for Vestjyllands Parkarboret har haft et samarbejde med Færchfonden om inddragelse af et areal i tilknytning til hele det store naturområde syd for Ringvejen og mellem Herningvej og Skjernvej. Det påtænkes om muligt at inddrage husdyr i naturplejen, som også kan være til glæde for børn og voksne. Ligeledes ønskes der etablering af en sommerfuglesti. Det er visionen, at der i fremtiden skabes et mulighedernes fælles mødested for planter, dyr og mennesker. 

De står bag Vestjyllands Parkarboret:

  • Tidl. Stadsgartner, Carl Aage Sørensen
  • Tidl. Viceborgmester, Arne Nielsen (fmd.)
  • Naturskoleleder, Per Larsen
  • Fritidslandmand, Søren Odgaard
  • Tidligere byrådsmedlem Lars Stampe
  • Leder på Skovlund, Jytte Eriksen
  • Afdelingsleder på Skovlund, Søren Frøjk
  • Foreningen Norden, Lisbet Andersen
  • Ornitolog, Kirsten Henriksen
  • Vildtkyndig, Orla Sidelmann