Det Gamle Rådhus

Det Gamle Rådhus i Holstebro fungerede i mange år som både rådhus, retsbygning og arrest. Bygningen blev fredet i 1960. Men byrådet holdt møder i bygningen helt frem til 1986, og den rummer stadig byens arrest.

Rådhus og arrest

Det Gamle Rådhus i Nørregade i Holstebro blev officielt indviet den 27. januar 1847 af amtmand Grev J. S. Schulin.

I mange år var det både rådhus, retsbygning og arrest. Bygningen blev fredet i 1960. Men byrådet holdt møder i bygningen helt frem til 1986, og den rummer stadig byens arrest.

Ellers bruges lokalerne i Det Gamle Rådhus i dag udelukkende i forbindelse med særlige arrangementer og er bl.a. stillet til rådighed for Maren’s Vennelaug, der mødes fire gange om året.

Byrådssalen

Ved kommunesammenlægningen i 1970 skulle byrådet udvides fra 15 til 21 medlemmer.

Derfor var det nødvendigt at øge antallet af pladser i Byrådssalen. Der blev lagt vægt på, at udvidelsen blev så lidt synlig som muligt.

Efter det sidste byrådsmøde i 1986 flyttede møderne til byrådssalen i det nye rådhus. Ungdomsrådet holdt sine møder i den gamle byrådssal frem til 1989, og der blev holdt retsmøder i Det gamle Rådhus helt frem til 1992, da retsbygningen på Skivevej blev taget i brug.

Størstedelen af Det gamle Rådhus bruges i dag som arresthus.

Malerier i opgangen

I 1870 blev taget på Det Gamle Rådhus lagt om. Facaden blev forskønnet og trappeopgangen omdannet i 1906-07, så det hele tog sig flot ud, da Frederik den 8. kom på besøg i august 1908.

Freskomalerierne i rådhusets trappeopgang er malet i 1957 af Albert Emiel - lokalt kendt som Albert Emil Christensen.

Malerierne viser scener fra livet i Holstebro. Byen voksede, og industrien var ved at afløse landbruget som det vigtigste erhverv.

Kvinde på kærre

I 1978 fik pladsen foran Det gamle Rådhus ny belægning. Samtidig blev Giacomettis skulptur ”Kvinde på kærre” - eller Maren o æ Voun i folkemunde - flyttet fra sin hidtidige plads foran Sognekirken til sin nuværende plads.

De høje priser, som Giacomettis skulpturer opnår på auktioner, har fået Holstebro Kommune til at installere Kvinde på kærre på en elevator. Kl. 21 sænkes hun ned i et beskyttelsesrum, og kl. 10 kommer hun frem igen.

I 2009 fik Kvinde på kærre sin egen hymne, komponeret af den færøske komponist Pauli î Sandagerdi.