Vederlagsfri fysioterapi

 

Hvor og hvordan får du træning?

Vurderer din læge, at du er berettiget, krydses der af i "Vederlagsfri fysioterapi" på henvisningen til fysioterapi, og du skal så ikke betale for fysioterapien. Du kan vælge mellem de fysioterapiklinikker, der er tilsluttet overenskomsten.

Der er følgende klinikker beliggende i Holstebro Kommune:

  • Klinik for fysioterapi og træning, Vinderup
  • Ulfborg Klinik for fysioterapi
  • Fysioterapien Benefit
  • Fysio Danmark, Holstebro

Vederlagsfri fysioterapi gives primært som holdtræning, undtagelsesvis som et individuelt tilbud.

De borgere, der ikke er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, kan eventuelt, via egen læge, henvises til fysioterapi med egenbetaling. 

Hvor kan du få vederlagsfri fysioterapi?

Der er følgende klinikker beliggende i Holstebro Kommune:

  • Klinik for fysioterapi og træning, Vinderup
  • Ulfborg Klinik for fysioterapi
  • Fysioterapien Benefit
  • Fysio Danmark, Holstebro

Vederlagsfri fysioterapi gives enten som et individuelt tilbud, dog primært som holdtræning.

Vederlagsfri fysioterapi til børn

På børneområdet (0-18 år) tilbyder Holstebro kommune vederlagsfri fysioterapi til de børn, som har behov for at modtage behandlingen i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave eller skole).

Der er frit valg ift. om den vederlagsfrie fysioterapi til børn mellem 0 - 18 år  vælges leveret af:

  • fysioterapiklinikkerne, der er tilsluttet overenskomsten eller
  • fysioterapeuter fra Center for Træning i barnets dagtilbud

 

Social og Sundhed

Center for Træning

mail rehabilitering@holstebro.dk
phone 96114800

Center for Sundhed, Stationsvej 35, 1
7500 Holstebro