Vederlagsfri fysioterapi

 

Hvem kan få træning?

Vederlagsfri fysioterapi gives alene efter lægehenvisning.

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi, målrettet personer med svært fysisk handicap, skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Man har et svært fysisk handicap
 • Tilstanden er varig
 • Man har en diagnose, som er opfattet af diagnoselisten

En person, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap.

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv/ fremadskridende sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

 • Man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
 • Tilstanden er varig
 • Man har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom
 • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

For at kunne få vederlagsfri fysioterapi skal ovenstående kriterier dermed være opfyldt. Kun bestemte diagnoser indgår i ordningen. Du kan se kriterierne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside på www.sst.dk.

Hvor og hvordan får du træning?

Vurderer din læge, at du er berettiget, krydses der af i "Vederlagsfri fysioterapi" på henvisningen til fysioterapi, og du skal så ikke betale for fysioterapien. Du kan vælge mellem de fysioterapiklinikker, der er tilsluttet overenskomsten.

Der er følgende klinikker beliggende i Holstebro Kommune:

 • Klinik for fysioterapi og træning, Vinderup
 • Ulfborg Klinik for fysioterapi
 • Fysioterapien Benefit
 • Fysio Danmark, Holstebro
 • Mobilfysioterapeut Søren Dige

Vederlagsfri fysioterapi gives primært som holdtræning, undtagelsesvis som et individuelt tilbud.

De borgere, der ikke er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, kan eventuelt, via egen læge, henvises til fysioterapi med egenbetaling. 

Hvor kan du få vederlagsfri fysioterapi?

Der er følgende klinikker beliggende i Holstebro Kommune:

 • Klinik for fysioterapi og træning, Vinderup
 • Ulfborg Klinik for fysioterapi
 • Fysioterapien Benefit
 • Fysio Danmark, Holstebro
 • Mobilfysioterapeut Søren Dige

Vederlagsfri fysioterapi gives enten som et individuelt tilbud, dog primært som holdtræning.

Vederlagsfri fysioterapi til børn

På børneområdet (0-18 år) tilbyder Holstebro kommune vederlagsfri fysioterapi til de børn, som har behov for at modtage behandlingen i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave eller skole).

Der er frit valg oft. om den vederlagsfrie fysioterpi til børn mellem 0 - 18 år  vælges leveveret af:

 • fysioterapiklinikkerne, der er tilsluttet overenskomsten
 • fysioterpeuter fra Center for Træning i barnets dagtilbud

 

Social og Sundhed

Center for Træning

mail rehabilitering@holstebro.dk
phone 96114800

Center for Sundhed, Stationsvej 35, 1
7500 Holstebro