Parkeringspladser i Holstebro by

Der findes i dag ca. 3000 parkeringspladser i Holstebro City fordelt på omkring 50 parkeringsarealer og 8 strækninger med kantparkering.

Parkeringspladser for turistbusser

I Holstebro by er der parkering for turistbusser ved Museumsvej (2 pladser), i Enghaven tæt ved hotel Schaumburg (1 plads), ved Idrætscenter Vest og ved Herningvej/Nybovej.

Hvis pladserne ved Museumsvej er optaget, opfordrer vi til at passagerer sættes af ved centrum og at bussen derefter kører udenfor byen og parkerer eksempelvis ved Herningvej/Nybovej eller Idrætscenter Vest.

Parkeringspolitik- og strategi for Holstebro City

I 2003 blev der vedtaget en Parkeringspolitik- og strategi for Holstebro City. Blandt andet med en parkeringstælling og opstilling af behov og mål for parkering frem mod år 2020.

I City har udviklingen betydet, at der ikke er mulighed for at anlægge flere parkeringspladser på terræn.

Dette gør planlægningen af den fremtidige udvikling af City med en god fordeling af arealer til parkering, byrum og nybyggeri meget udfordrende.

I den gældende kommuneplans rammedel kan du finde parkeringsnormerne for Holstebro Kommune. Det vil sige bestemmelser for antallet af parkeringspladser, der kræves til forskellige typer af byggeri.

Hvis det ikke er muligt at anlægge det krævede antal parkeringspladser kan der gives dispensation mod at indbetale til parkeringsfonden.

Parkeringsbekendtgørelse

I medfør af færdselslovens § 92, stk. 1, nr. 1 og § 92c, stk. 4, bekendtgøres herved med samtykke fra Midt- og Vestjyllands Politi følgende supplerende færdselsmæssige bestemmelser om standsning og parkering i Holstebro Kommune.

Bestemmelserne er gældende inden for tættere bebyggede områder afgrænset af byzonetavle (færdselstavle E55).

§1. Køretøjer med en tilladt totalvægt under 3500kg, kan standses eller parkeres delvist på fortov med en del af køretøjet og højst 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. Det samme gælder for motorcykler med mere end 2 hjul.

Stk. 2. Campingvogne må parkeres i indtil 48 timer, medmindre andet er tilkendegivet ved afmærkning.

§2. Ved overtrædelse af denne bekendtgørelse pålægges afgift i medfør af færdselslovens § 121 og § 122 a.

§3. Denne bekendtgørelse træder i kraft d. 1. april 2017. 

Teknik og Miljø

Team Drift

mail Send sikker besked

phone 96117555