Rotter - bekæmpelse og forebyggelse

  • Print
  • Forstør tekst

Har du set rotter, så skal du anmelde det her.

Anmeld rotter her 

Du kan også anmelde til Anticimex på telefon 9632 0065.

Rottebekæmpelse

rotteangreb.dk kan du læse mere om hvordan du forebygger rotteangreb.

Målet med rottebekæmpelsen er at nedbringe antallet af rotter gennem et tæt samarbejde og god dialog mellem borgere, bekæmpelsesfirmaet og kommunen. 

Se rottehandleplanen

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Færdigmelding af kloakarbejde

Færdigmelding af kloakarbejde i forbindelse med rotter


keyboard_arrow_up