Har du set rotter, anmeld det her!

Anmeld rotter her 

Kan du ikke sende/indberette din anmeldelse – kontakt da Natur og Miljø på tlf.: 96117828/96117557.

Sådan forebygger du rotteangreb

Målet med rottebekæmpelsen i Holstebro Kommune er at nedbringe antallet af rotter gennem et tæt samarbejde og god dialog med kommunens borgere, bekæmpelsesfirmaet og administrationen. 

Holstebro Kommune skal foretage en effektiv og forebyggende bekæmpelse af rotter, i overensstemmelse med vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
 


keyboard_arrow_up