Helle Støve

Direktør for Børn og Unge

Vores vision er, at alle børn og unge skal have et godt liv - nu og i fremtiden. Det gør vi i Børn og Unge ved at skabe gode rammer for sundhed, trivsel, leg og læring. Der skal være plads til, at alle børn og unge kan vokse i fællesskabet, og der skal være plads til forskelligheder.

Vi er på hold med hinanden, og sammen tager vi ansvar for fællesskabet. Her er det også vigtigt, at vi lytter og inddrager børn og unge i udviklingen af indsatser og tilbud.

Helle Støve

Direktør for Børn og Unge


Tæt kontakt med forældre

Vi arbejder dagligt med 4000 børn i vores dagtilbud og 8000 børn i vores skoler – i tæt kontakt med børnenes forældre og nære relationer. I kontakten skal vi altid være venlige, ordentlige og troværdige. 

I børn- og ungeområdet er vi ca. 1700 årsværk, og alle medarbejdere er uddannede og dedikerede til arbejdet med børn og unges uddannelse og udvikling. 

Vi tænker i helheder og samarbejde

Daginstitutionsområdet, skoleområdet og rådgivningsområdet i kommunen har de senere år gennemgået omfattende omstruktureringer. Det er sket for at sikre, at vi også fremover har gode rammer for børn, forældre og medarbejdere.

Strukturen er på plads for de kommende år. Nu har vi fokus på indhold og kvalitet, så vi får endnu bedre daginstitutioner, skoler og specialiserede tilbud. Det gør vi blandt andet ved at tænke i helheder og samarbejde på tværs af fagområder og organisatoriske skel – og ved et tættere samarbejde med børnefamilierne.