Vigtigt at mødes med politikere og forvaltning

Artikel om Holstebro Handicapråd

Holstebro Kommune har fået en borgerrådgiver, og det er er en af de forbedringer, som Holstebro Handicapråd har bakket op.

Otte gange årligt møder Vita Hagelskjær tre byrådspolitikere og tre ledere fra rådhuset. Hun og de andre medlemmer af Holstebro Handicapråd hører om, hvad kommunen går med af planer om bosteder, budgetter, samarbejde med pårørende og andet. Medlemmerne kan komme med deres kommentarer og med forslag og ideer.  I to-tre timer kan de diskutere, hvad der vil være de bedste løsninger.

Vita Hagelskjær sætter pris på systemet. Hun synes, det er rigtig godt, at byrådspolitikere og ledere i forvaltningen mødes med repræsentanter for borgere med handicap.

- Det er vigtigt, at vi har sådan et forum. Det bidrager til, at flere mennesker med handicap opnår lige muligheder og kan leve et liv på lige vilkår med andre, siger Vita Hagelskjær, der er den ene af to næstformænd i handicaprådet.

Vagthund

Jan Schmidt-Nielsen er den anden næstformand. Han fortæller, at det lykkes at påvirke udviklingen. For eksempel er der nu kommet en borgerrådgiver i kommunen. Det er noget, som Holstebro Handicapråd har bakket op.

På nogle områder kan rådsmedlemmer være kritiske over for, hvad der foregår i kommunen. Det er ud fra en rolle som en slags vagthunde på vegne af personer med handicap.

- Vi er konstruktivt kritiske. Vi tager relevante problemstillinger op. Vi forsøger at få konstruktive dialoger på rådsmøderne, så handicappolitiske spørgsmål tænkes med, når der lægges planer og træffes beslutninger, siger Vita Hagelskjær.

Hjælpemidler og turister

Holstebro Handicapråd ser i øjeblikket på tildeling af hjælpemidler. Her er der lang ventetid på sagsbehandling. En anden aktuel opgave er, om Holstebro Kommune kan blive et bedre sted at komme for turister med handicap

- Er det for eksempel nemt at skaffe information om, hvor der findes handicaptoiletter? Kan gæster få orientering om, hvor det er bedst at fiske i Storå, hvis man sidder i kørestol? Måske kan vi trække flere turister med handicap til kommunen. Eller i hvert fald gøre det muligt at få gode oplevelser og planlægge sin ferie her i området, siger Vita Hagelskjær.

Handicaprådet kan selv tage sager op. Jan Schmidt-Nielsen har rejst et spørgsmål om huslejestigninger på bosteder. Han styrer sin datters økonomi og kan se, at huslejeniveauet efterhånden er meget højt i forhold til niveauet for almennyttige boliger i Holstebro.

Tættere dialog

Holstebro Handicapråd kan ikke behandle sager om enkeltpersoner. Men medlemmer får via mail eller telefon henvendelser fra eller om personer med handicap. Så har de mulighed for at tage problemstillingen op og høre, om der måske er tale om noget, som er generelt og vedrører flere eller mange.

I rådet tages der debatter om, hvad påtænkte beslutninger indebærer for personer med handicap og konsekvenserne for dem. Jan Schmidt-Nielsen synes bestemt, at politikerne lytter.

- Det er blevet bedre. Da jeg kom ind i rådet, kunne snakken somme tider være lidt overfladisk, men i dag er dialogen tættere.

Handicaprådet afgiver høringssvar om initiativer, som kommunen har planer om. Her ender det tit med, at politikerne og forvaltningsrepræsentanterne tager forbehold. De kunne godt være lidt modigere og stå ved deres mening og ikke være så forsigtige, synes Jan Schmidt-Nielsen.

Holstebro og handicap

- Er Holstebro Kommune et godt sted at leve for personer med handicap?

Det kan Vita Hagelskjær og Jan Schmidt-Nielsen ikke give et klar svar på. Der findes personer, som har det rigtig godt, og så findes der personer, som føler sig svigtet af kommunen.

- På bosteder står og falder det med ledelsen. Jeg har oplevet både dårlig og god ledelse i Holstebro Kommune. Lederen sætter sit hold og retning, og derfor er ledelse så afgørende, siger Jan Schmidt-Nielsen.

Vita Hagelskjær siger, at man også kan se på, hvor ofte Ankestyrelsen omgør Holstebro Kommunes afgørelser i sager om mennesker med handicap. Her ligger Holstebro tæt på gennemsnittet af danske kommuner.

- Men er det godt eller skidt at værre gennemsnitlig? Nogle kommuner får omgjort færre afgørelser af Ankestyrelsen. Det bør Holstebro også nå frem til, ønsker Vita Hagelskjær.

Blanding

Før 2007 var det i høj grad amterne, der tog sig af borgere med handicap. I dag er opgaven hovedsageligt overladt til kommunerne. Det kan give udfordringer med at arrangere tilbud, der er målrettet forskellige grupper af mennesker og ikke have personale med de fornødne specialiserede kompetencer.

- Succes afhænger også af, hvordan kommunen blander personer med forskellige handicaps på bosteder. Her var der på et tidspunkt udfordringer på bostedet Skredsande, men i dag går det godt, roser Vita Hagelskjær.

Det vil Holstebro Handicapråd opnå

 • At styrke forholdene for mennesker med handicap
 • At holde sig orienteret om forholdene for medborgere med handicap og deres behov og ønsker
 • At rådgive, skabe ideer og indgå i dialog med byråd og andre om at udvikle handicappolitikken
 • At fremme nærdemokratiet ved at sørge for, at mennesker med handicap bliver hørt, når der træffes beslutninger, som vedrører dem. 

Derfor yder de en indsats

Vita Hagelskjær

Vita Hagelskjær, 56 år, bor på Sletten i Holstebro.

Hun har en datter på 27 år, der har Downs syndrom, og som bor på botilbuddet Skredsande i Holstebro.

Vita Hagelskjær er med i foreningen Lev – livet med udviklingshandicap. Hun er fra Holstebro-afdelingen af Danske Handicaporganisationer udpeget til Holstebro Handicapråd.

Vita Hagelskjær er uddannet ergoterapeut og underviser og forsker på VIA University College i Holstebro og på Syddansk Universitet i Odense.

Jan Schmidt-Nielsen

Jan Schmidt-Nielsen, 69 år, bor i Idom.

Hans datter på 34 år har autisme og bor på botilbuddet Skredsande i Holstebro.

Jan Schmidt-Nielsen er formand for pårørenderådet på Skredsande og med i Landsforeningen Autisme. Danske Handicaporganisationers Holstebro-afdeling har udpeget ham til Holstebro Handicapråd.

I dag har Jan Schmidt-Nielsen forladt arbejdsmarkedet, men han har i mange år beskæftiget sig med spedition, salg, eksport og marketing. Det har blandt andet været i et firma på Esbjerg Havn, på Grundfos i Bjerringbro og senest Egholm Maskiner i Lemvig.

De andre medlemmer af Holstebro Handicapråd:

 • ​Henning Færmann, der er formand for Danske Handicaporganisationers Holstebro Afdeling og aktiv i Høreforeningen i Holstebro
 • Bent Follesen, Scleroseforeningen og Danske Handicaporganisationer Holstebro
 • Irene Neesgaard, CP Danmark – landsforeningen for cerebral parese og Danske Handicaporganisationer Holstebro
 • Byrådsmedlem og formand for kommunens social- og sundhedsudvalg Jens Kristian Hedegaard, Venstre – han er formand for rådet.
 • Byrådsmedlem Simon Tang, Socialdemokratiet
 • Byrådsmedlem Per Albertsen, Socialdemokratiet
 • Centerleder Inge Nørgaard fra Center for Handicap i Holstebro Kommune
 • Sektionsleder Lillian Skovby Storbank fra Familiesektionen i Holstebro Kommune
 • Socialchef Anette Holm, Holstebro Kommune