Klimaagendaen

Klimaet er mere end nogensinde før på agendaen. I verden, i Danmark og i Holstebro Kommune. Vi skal agere, og det gør vi med Klimaagendaen.

Grøn omstilling lige her

Holstebro Kommune har længe været en af de førende kommuner hvad angår opstilling af vindmøller og solceller. Med udsigt til etablering og opkobling af flere havmølleparker i Nordsøen bliver Holstebro Kommune absolut førende inden for vedvarende energi.

Her kan du læse om hvad Power-to-X er samt helhedsplan for Idomlund-området

 

Mand med barn køre på ladcykel

Klimahandlingsplan 2023

Vedtaget i Byrådet d. 20. juni 2023. Det betyder, at vi nu har en konkret plan med mere end 70 indsatser for at blive klimaneutrale og klimarobuste i 2050. 

Læs mere om klimahandlingsplanen.

Illustration af hvordan sol- og vindenergi omdannes til grøn energi

Skriver du opgave om klima, bæredygtighed og grøn omstilling?

Er du igang med en opgave eller et projekt inden for emnerne klima, bæredygtighed og grøn omstilling, og er nysgerrig på, hvordan Holstebro Kommune arbejder?

Læs videre her, og find mere viden til dit projekt

Mand der står og venter mens elbil er til opladning

Hvad er Klimaagendaen?

Klimaagendaen er det navn, vi bruger om den samling af initiativer i Holstebro Kommune, som arbejder med klimaudfordringen. 

Læs mere om Klimaagendaen.

Mark med vindmøller

Erhvervslivets Klimaagenda

Som erhvervsdrivende fylder hensyn til klimaet mere og mere. Mange virksomheder og leverandører vil gerne tage del i den grønne omstilling, men det kræver anderledes kompetencer og forpligtende tiltag. 

Læs mere om erhvervslivets rolle i den grønne omstilling.

Familie spiser sammen i haven

Vores fælles Klimaagenda

Klimaagendaen er din og min og vores. Den er vores fælles retning for fremtidens Holstebro. Klimaforandringerne er forårsaget af mennesker. Derfor kan vi også modvirke dem.

Læs mere om hvilken rolle din og andres indsats spiller.