Klimaagendaen

Klimaet er mere end nogensinde før på agendaen. I verden, i Danmark og i Holstebro Kommune. Vi skal agere, og det gør vi med Klimaagendaen.

Meld dig til Klimahjem

Er du klar til at nedbringe din husstands klimabelastning?

Meld dig til at blive ’Klimahjem’, og find ud af hvad der skal til for at lige præcis din husstand bliver mere klimavenlig.

Du får hjælp til at regne husstandens klimaaftryk ud, og gode råd til at lægge en plan og komme i gang.

Læs mere om Klimahjem

Mand med barn køre på ladcykel

Klimahandlingsplan 2023

Vedtaget i Byrådet d. 20. juni 2023. Det betyder, at vi nu har en konkret plan med mere end 70 indsatser for at blive klimaneutrale og klimarobuste i 2050. 

Læs mere om klimahandlingsplanen.

Vedvarende energiprojekter

Holstebro Kommune er godt på vej til at blive et knudepunkt for grøn energi. Nordeuropas største solcellepark er allerede etableret i kommunen, og der er flere store vindmølleparker på vej ud for Vestkysten. Den grønne energi fra sol og vind er fundamentet for to store Power-to-X-anlæg, som nogle af landets største energiselskaber planlægger at opføre i kommunen. Anlæggene kan blandt andet levere grøn brint til industri- og transportsektoren og er dermed en meget vigtig brik i at sikre den grønne omstilling.

Læs mere om Power-to-X.

Mand der står og venter mens elbil er til opladning

Hvad er Klimaagendaen?

Klimaagendaen er det navn, vi bruger om den samling af initiativer i Holstebro Kommune, som arbejder med klimaudfordringen. 

Læs mere om Klimaagendaen.

Mark med vindmøller

Erhvervslivets Klimaagenda

Som erhvervsdrivende fylder hensyn til klimaet mere og mere. Mange virksomheder og leverandører vil gerne tage del i den grønne omstilling, men det kræver anderledes kompetencer og forpligtende tiltag. 

Læs mere om erhvervslivets rolle i den grønne omstilling.

Familie spiser sammen i haven

Vores fælles Klimaagenda

Klimaagendaen er din og min og vores. Den er vores fælles retning for fremtidens Holstebro. Klimaforandringerne er forårsaget af mennesker. Derfor kan vi også modvirke dem.

Læs mere om hvilken rolle din og andres indsats spiller.