Klimaagendaen

Klimaet er mere end nogensinde før på agendaen. I verden, i Danmark og i Holstebro Kommune. Vi skal agere her og nu. Det gør vi med Klimaagendaen.

Forenet for fremtiden

Klodens klima ændrer sig som følge af menneskers aktiviteter igennem årtier. Det får konsekvenser for os i Danmark, og for mennesker langt væk. 

Klimaagendaen er vores plan for at drive udviklingen i en mere bæredygtig retning. Vi vil bruge vores vestjyske dyder med godt købmandskab og sund fornuft til at vende klimaudfordringen til en mulighed. 

Klimaagendaen understøtter den nationale klimadagsorden og gør det med udgangspunkt i livet i Nordvestjylland. Den gør det nemmere for borgere, virksomheder, politikere og kommunens medarbejdere at arbejde i samme retning. For planen skal udarbejdes og realiseres i fællesskab. 

Klimaagendaen er en fælles agenda, der forener os om en nødvendig indsats for fremtiden. Det gode liv skaber vi sammen, for i Holstebro Kommune er vi forenet for fremtiden.

Mand der står og venter mens elbil er til opladning

Del din bil

Nogle biler lever et dobbeltliv… De er nemlig delebiler, og de vil også gerne ud at køre med dig. Hvis du deler, har du stadig adgang til en bil, men kan ofte spare både penge og besvær sammenlignet med at eje en. Og så er det faktisk en mere bæredygtig måde at komme frem på. 
Hvorfor ikk’ dele bil?

Kom i gang her vd.dk/delbilen

Mand der står og venter mens elbil er til opladning

Hvad er Klimaagendaen?

Klimaagendaen er det navn, vi bruger om den samling af initiativer i Holstebro Kommune, som arbejder med klimaudfordringen. En klimahandlingsplan udarbejdet i forbindelse med den nationale DK2020-indsats og samarbejde med borgere og erhvervsliv er omdrejningspunktet for Klimaagendaen.

Læs mere om Klimaagendaen.

Transformerstation

Klimahandlingsplan

I 2021 tilsluttede Holstebro Kommune sig det nationale program DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark. Det betyder, at vi skal udarbejde en plan for at blive klimaneutrale senest i 2050.

Læs mere om klimahandlingsplanen.

Mark med vindmøller

Erhvervslivets Klimaagenda

Som erhvervsdrivende fylder hensyn til klimaet mere og mere. Mange virksomheder og leverandører vil gerne tage del i den grønne omstilling, men det kræver anderledes kompetencer og forpligtende tiltag. 

Læs mere om erhvervslivets rolle i den grønne omstilling.

Mand på elcykel med børn i ladet

Vores fælles Klimaagenda

Klimaagendaen er din og min og vores. Den er vores fælles retning for fremtidens Holstebro. Klimaforandringerne er forårsaget af mennesker. Derfor kan vi også modvirke dem.

Læs mere om hvilken rolle din og andres indsats spiller.