Klimaagendaen

Klimaet er mere end nogensinde før på agendaen. I verden, i Danmark og i Holstebro Kommune. Vi skal agere her og nu. Det gør vi med Klimaagendaen.

Forenet for fremtiden

Klodens klima ændrer sig som følge af menneskers aktiviteter igennem årtier. Det får konsekvenser for os i Danmark, og for mennesker langt væk. 

Klimaagendaen er vores plan for at drive udviklingen i en mere bæredygtig retning. Vi vil bruge vores vestjyske dyder med godt købmandskab og sund fornuft til at vende klimaudfordringen til en mulighed. 

Klimaagendaen understøtter den nationale klimadagsorden og gør det med udgangspunkt i livet i Nordvestjylland. Den gør det nemmere for borgere, virksomheder, politikere og kommunens medarbejdere at arbejde i samme retning. For planen skal udarbejdes og realiseres i fællesskab. 

Klimaagendaen er en fælles agenda, der forener os om en nødvendig indsats for fremtiden. Det gode liv skaber vi sammen, for i Holstebro Kommune er vi forenet for fremtiden.

Vedvarende energiprojekter

Holstebro Kommune er godt på vej til at blive et knudepunkt for grøn energi. Nordeuropas største solcellepark er allerede etableret i kommunen, og der er flere store vindmølleparker på vej ud for Vestkysten. Den grønne energi fra sol og vind er fundamentet for to store Power-to-X-anlæg, som nogle af landets største energiselskaber planlægger at opføre i kommunen. Anlæggene kan blandt andet levere grøn brint til industri- og transportsektoren og er dermed en meget vigtig brik i at sikre den grønne omstilling.

Læs mere om Power-to-X

Mand der står og venter mens elbil er til opladning

Hvad er Klimaagendaen?

Klimaagendaen er det navn, vi bruger om den samling af initiativer i Holstebro Kommune, som arbejder med klimaudfordringen. En klimahandlingsplan udarbejdet i forbindelse med den nationale DK2020-indsats og samarbejde med borgere og erhvervsliv er omdrejningspunktet for Klimaagendaen.

Læs mere om Klimaagendaen.

Transformerstation

Klimahandlingsplan

I 2021 tilsluttede Holstebro Kommune sig det nationale program DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark. Det betyder, at vi skal udarbejde en plan for at blive klimaneutrale senest i 2050.

Læs mere om klimahandlingsplanen.

Mark med vindmøller

Erhvervslivets Klimaagenda

Som erhvervsdrivende fylder hensyn til klimaet mere og mere. Mange virksomheder og leverandører vil gerne tage del i den grønne omstilling, men det kræver anderledes kompetencer og forpligtende tiltag. 

Læs mere om erhvervslivets rolle i den grønne omstilling.

Mand på elcykel med børn i ladet

Vores fælles Klimaagenda

Klimaagendaen er din og min og vores. Den er vores fælles retning for fremtidens Holstebro. Klimaforandringerne er forårsaget af mennesker. Derfor kan vi også modvirke dem.

Læs mere om hvilken rolle din og andres indsats spiller.