Autoværksteder

Hvis du vil starte, ændre eller flytte dit autoværksted skal du anmelde det til Kommunen.

På billedet kan ses et autoværksted med flere biler som repareres

Vil du starte et autoværksted?

Inden et autoværksted etableres, skal der indsendes en anmeldelse til Kommunen. Anmeldelsen skal også indsendes i tilfælde af senere udvidelse eller ændring på en måde, der indebærer forøget forurening.
 

Start din anmeldelse her
 

Et Autoværksted er virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, herunder motorcykler.

Hvis du på din virksomhed ønsker at foretage én af følgende aktiviteter på motorkøretøjer, skal du anmelde det:

 • Maskinel slibning
 • Mekanisk autovask og tørring
 • Pladearbejde
 • Vask med vandslange og børste
 • Sandblæsning
 • Vask med højtryksrenser
 • Svejsning
 • Motorvask
 • Motorservice
 • Bremse- og koblingsservice
 • Rensebar / Affedtningsanlæg
 • Undervognsbehandling
 • Autolakering
 • Dækskift
 • Batteriskift
 • Indvendig og udvendig ombygning
 • Polering

Hvis du vil starte, flytte eller ændre et autoværksted skal du følge reglerne i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Der er ud over pligten til at anmelde sit værksted til kommunen også regler for støjende aktivitet, luftforurening, spildevand og opbevaring af farligt affald.

Holstebro Kommune kan sende dig en folder om reglerne.

Du kan også finde reglerne ved at slå op på Retsinformations hjemmeside.

Autoværkstedsbekendtgørelsen har regler om, hvor et autoværksted må ligge i forhold til omgivelserne, og der kan være afstandskrav, der skal overholdes.

Et autoværksted uden autolakering kan etableres i eller ved forureningsfølsomt område, når kravene i bekendtgørelsen om værkstedets drift og indretning ellers er opfyldte, og placeringen ikke strider mod kommunens planlægningsbestemmelser for det pågældende område.

Anlæg og aktiviteter til autolakering skal etableres mindst 100 meter fra et forureningsfølsomt områdes ydre skel.