At hjælpe andre er en gave til dig selv

Artikel om Holstebro Frivillighedsråd

Frivilligt arbejde giver ingen penge, men masser af glæde, siger tre medlemmer af Holstebro Frivillighedsråd – de opfordrer folk med overskud til at deltage i det frivillige sociale arbejde

Karin Sørensen har brugt 40 år af sit liv på at arbejde i pengeinstitutter i Holstebro og Herning. Nu har hun forladt bankverdenen og bruger i stedet nogle af sine kræfter på at gøre en indsats i det frivillige sociale arbejde. Faktisk er hun aktiv hele tre steder.

Én gang om måneden deltager Karin Sørensen i at lave mad til par, hvor den ene er demensramt. Hver anden uge står hun i et andet køkken for at kunne give sårbare familier et måltid. Som det seneste gør hun en indsats i vennekredsen for det nye friplejehjem Alstrup.

- Det er en gave til dig selv at kunne hjælpe andre. Vi får ingen penge for det, men masser af glæde, siger Karin Sørensen.

Alle kan gøre en indsats

62-årige Karin Sørensen færdes faktisk også et helt fjerde sted. Hun er valgt til det frivillighedsråd, som er nedsat under Holstebro Kommune. Her sidder også Jørn Mølgaard Hansen. Han er aktiv i Psykiatriens Venner i Holstebro.

Jørn Mølgaard Hansen har den indstilling, at hvis man har resurser og overskud til at gøre en frivillig social indsats, så bør man gøre det. Det betyder nemlig en forskel for de mennesker, som har glæde og gavn af, hvad der bliver gjort.

- I vores forening prøver vi at gøre det så godt som muligt for de psykisk belastede. Jeg begyndte med at skaffe gratis juletræer til 16 bosteder rundt om i kommunen. Ud fra hver vores baggrund og evner kan vi gøre en indsats, mener Jørn Mølgaard Hansen.

Et bedre samfund

Tiaheswery Thiaharaja er næstformand i Holstebro Frivillighedsråd. Hun kommer fra foreningen Bydelsmødre Holstebro, der hjælper flygtninge og indvandrere med at lære det danske samfund at kende.

- Det frivillige sociale arbejde er med til at skabe et godt samfund, mener Tiaheswery Thiaharaja.

Støtte til projekter

Holstebro Frivillighedsråd løser en meget konkret opgave. Den bestemmer, hvilke foreninger, organisationer og grupper der skal have del i de penge, som byrådet afsætter til frivilligt socialt arbejde.

I sidste runde indkom der 69 ansøgninger. Samlet ønsker de flere penge, end der er mulighed for at give. Derfor skal der vælges.

Der stilles krav til ansøgerne om at give en ordentlig begrundelse for, hvad pengene skal bruges til. De skal også komme med regnskaber.

Frivilligheden presset

Der er mangel på frivillige i Danmark. Det klagede blandt andre Roskilde Festival og andre begivenheder over i sommer. Tendensen mærkes også i Holstebro Kommune.

- Corona har været skidt også for det frivillige arbejde. Mange har fundet ud af at hygge sig med sig selv. De synes, det rækker at være sammen med familien og venner, fornemmer Jørn Mølgaard Hansen.

Karin Sørensen ærgrer sig over udviklingen. Hun mener, at der stadig i høj grad er brug for frivilligt socialt arbejde.

- Plejehjem og andre steder har brug for frivillige for at kunne yde den bedste omsorg. Nogle mener måske, at det skulle de ansatte selv klare. Men kombinationen af professionelle og frivillige er god, tror Karin Sørensen.

Frivillighedsfest

- Støtter kommunen det frivillige arbejde tilstrækkeligt?

Det er svært at svare klart på, synes Jørn Mølgaard Hansen. Han har intet ønske om, at byrådet skal drysse almisser bredt ud.

- Kommunen har flere gange holdt en frivillighedsfest. Det oplever vi som en anerkendelse.

- I Holstebro Frivillighedsråd sidder der byrådspolitikere. Dem har vi kontakt med, men meget tid går med at behandle ansøgninger om støtte. Desuden får vi på møderne orientering fra kommunen.

- Måske skulle politikerne bruge mere tid på at lytte til fortællinger om det frivillige sociale arbejde. Jeg tror, det kunne give dem en bredere baggrund, når de skal træffe beslutninger, siger Jørn Mølgaard Hansen.

Det vil Holstebro Frivillighedsråd opnå

 • At give flere borgere lyst til at deltage i det frivillige sociale arbejde.
 • At samarbejde med og støtte op om det frivillige sociale arbejde.
 • At sikre en mangfoldighed i tilbuddene til borgerne.
 • At styrke de frivilliges muligheder for at komme til orde og øve indflydelse på kommunale mål og beslutninger.

Derfor yder de en indsats

Jørn Mølgaard Hansen

Jørn Mølgaard Hansen, 74 år, bor i midtbyen i Holstebro.

Han har en 40-årig søn, der lider af Aspergers syndrom, og som bor på et bosted i Holstebro, og det var faderens vej ind i Psykiatriens Venner.

Jørn Mølgaard Hansen arbejdede i mange år i benzin- og oliebranchen som regionschef hos Uno-X, men stoppede som 65-årig.

Han har i dag et deltidsjob hos OK som salgskonsulent. Han bruger sin baggrund inden for salg og marketing til at prøve at skaffe midler til Psykiatriens Venner.

Tiaheswery Thiaharaja

Tiaheswery Thiaharaja, 58 år, arbejder som familiekoordinator og bor i Holstebro.

Hun flygtede for over 30 år siden fra krig i Shri Lanka til Danmark.

I det frivillige arbejde i Bydelsmødre Holstebro bruger hun sin egne erfaringer til at hjælpe nye flygtninge og indvandrere. Mange af dem ved ikke, hvordan en dyne fungerer eller en radiator eller et komfur. De kender ikke det danske system.

Tiaheswery Thiaharaja vil lære dem at hjælpe sig selv, og så kan de bagefter selv hjælpe andre.

Karin Sørensen

Karin Sørensen, 62 år, bor i vestbyen i Holstebro og har forladt arbejdsmarkedet.

Andre spurgte hende, om hun ikke ville tage del i frivilligt arbejde, ”fordi du er så god til at snakke”.

Nu er hun aktiv i blandt andet Mødrehjælpen og i Sommerfuglene, Den frivillige demensvennegruppe.

Karin Sørensen sætter pris på det fællesskab, der opstår blandt deltagere i frivilligt arbejde.

Gevinsten: ”Det lyser ud af øjnene på demente og andre, når nogle gider lytte på dem og gøre noget for dem”.

De andre medlemmer af Holstebro Frivillighedsråd:

 • Jytte Lauridsen, Gigtforeningen Vestjylland
 • Niels Ebbesen, Vennekredsen for Sevel Alderdomshjem
 • Peder O. Pedersen, Beboernes Venner - Ulfborg Aktiv Center
 • Byrådsmedlem Annette Dietz, SF
 • Byrådsmedlem Dennis Mølgård Thiesen, Socialdemokratiet
 • Byrådsmedlem Finn Thøgersen, Venstre
 • Byrådsmedlem Bibi Mundbjerg, Venstre – formand for rådet