Bygge- og beskyttelseslinjer, fortidsminder og fredning

Her kan du søge om dispensation fra en bygge- og beskyttelseslinjer, fortidsminder og fredningsområde.

Billedet viser en beskyttet plante ved stranden.

Ansøg om dispensation

Ønsker du at søge dispensation fra en bygge- eller beskyttelseslinje, fredning eller et dige gøres det via Bygogmiljø.dk sammen med ansøgning om byggetilladelse.

Søges der ikke byggetilladelse sendes ansøgning til tm@holstebro.dk.

Ansøgning skal indeholde relevante tegninger samt begrundelse for dispensationen.


Er min ejendom omfattet? 

Se på kortet om der er bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger eller beskyttede diger på din ejendom.

Åbn kort i nyt vindue

Bygge- og beskyttelseslinjer fastsætter, hvor store arealer, der skal friholdes for bebyggelse, beplantning og lignende rundt omkring værdifuld natur- og kulturarv. Du kan læse mere om de enkelte linjer via følgende links.

*Kystdirektoratet er myndighed for kyst- og strandbeskyttelseslinje og der skal ansøges om dispensation hos dem.

Fredninger er specifik beskyttelse og bevarelse af vores helt særlige natur og landskabsområder og har i mere end 100 år været et vigtigt redskab i beskyttelsesindsatsen. Fredninger kan være meget forskellige og varetager de hensyn, som er særlige for det specifikke område. Du kender måske fredningen ved Stubbergård Sø, Døeshøjene eller Idom Hede.

 

Diger er beskyttet i museumslovens § 29a og viser historiske skel mellem sogne, ejerlav eller matrikler eller har fungeret som hegning i landskabet. Digernes tilstand ikke må ændres. Her i Vestjylland er digerne ofte jorddiger, der gemmer sig under læhegn og sjældent højere end ½ meter.

Teknik og miljø

Byggesag

Kirkestræde 11
7500 Holstebro