Bygge- og beskyttelseslinjer, fortidsminder og fredning

Her kan du søge om dispensation fra en bygge- og beskyttelseslinjer, fortidsminder og fredningsområde.

Billedet viser en beskyttet plante ved stranden.

Ansøg om dispensation

Ønsker du at søge dispensation fra en bygge- eller beskyttelseslinje, fredning eller et dige gøres det via Bygogmiljø.dk sammen med ansøgning om byggetilladelse.

Søges der ikke byggetilladelse sendes ansøgning til tm@holstebro.dk.

Ansøgning skal indeholde relevante tegninger samt begrundelse for dispensationen.


Er min ejendom omfattet? 

Se på kortet om der er bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger eller beskyttede diger på din ejendom.

Åbn kort i nyt vindue

Bygge- og beskyttelseslinjer fastsætter, hvor store arealer, der skal friholdes for bebyggelse, beplantning og lignende rundt omkring værdifuld natur- og kulturarv. Du kan læse mere om de enkelte linjer via følgende links.

*Kystdirektoratet er myndighed for kyst- og strandbeskyttelseslinje og der skal ansøges om dispensation hos dem.

Fredninger er specifik beskyttelse og bevarelse af vores helt særlige natur og landskabsområder og har i mere end 100 år været et vigtigt redskab i beskyttelsesindsatsen. Fredninger kan være meget forskellige og varetager de hensyn, som er særlige for det specifikke område. Du kender måske fredningen ved Stubbergård Sø, Døeshøjene eller Idom Hede.

 

Diger er beskyttet i museumslovens § 29a og viser historiske skel mellem sogne, ejerlav eller matrikler eller har fungeret som hegning i landskabet. Digernes tilstand ikke må ændres. Her i Vestjylland er digerne ofte jorddiger, der gemmer sig under læhegn og sjældent højere end ½ meter.

Teknik og miljø

Byggesag

mail Send sikker besked

phone 96117550

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om byggesager, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.