Midlertidigt ophold eller aflastning

 

Midlertidigt ophold eller aflastning

Du kan ansøge om et midlertidigt ophold hvis du i en kortere periode har behov for pleje, omsorg og træning, og dit behov for hjælp ikke kan varetages tilstrækkeligt i dit hjem.

Det er en medarbejder fra vores Visitationen, der efter en konkret individuel vurdering af dit behov, træffer en afgørelse om et midlertidigt ophold. 

Det er vigtigt, at der under opholdet bliver skabt en god hverdag for dig, hvor der - så vidt muligt - lægges vægt på, at hjælpe dig til at mestre din situation.

Ophold kan eksempelvis komme på tale i forbindelse med:

  • afklaring af din tilstand og fremtidig boform
  • at du eller dine pårørende har behov for et kort aflastningsophold
  • at du nærmer dig livsafslutningen

Selve opholdet er gratis, men der skal betales for mad og drikke, samt leje og vask af linned m.m.

  • Forplejning koster kr. 131,00 pr. dag
  • Rengøring og rengøringsartikler koster kr. 27,00 pr. dag

Du kan få yderligere information og om midlertidigt ophold eller aflastningsophold ved henvendelse til Myndighed Hjemmehjælp og Boliger, som også kan hjælpe med råd og vejledning til ansøgning om økonomisk hjælp til et midlertidigt ophold.

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.