Midlertidigt ophold eller aflastning

 

Midlertidigt ophold eller aflastning

Du kan ansøge om et midlertidigt ophold hvis du i en kortere periode har behov for pleje, omsorg og træning, og dit behov for hjælp ikke kan varetages tilstrækkeligt i dit hjem.

Det er en medarbejder fra vores Visitationen, der efter en konkret individuel vurdering af dit behov, træffer en afgørelse om et midlertidigt ophold. 

Det er vigtigt, at der under opholdet bliver skabt en god hverdag for dig, hvor der - så vidt muligt - lægges vægt på, at hjælpe dig til at mestre din situation.

Ophold kan eksempelvis komme på tale i forbindelse med:

  • afklaring af din tilstand og fremtidig boform
  • at du eller dine pårørende har behov for et kort aflastningsophold
  • at du nærmer dig livsafslutningen

Selve opholdet er gratis, men der skal betales for mad og drikke, samt leje og vask af linned m.m.

Mad i boligen – priser i 2023

Måltid og pris pr. dag

  • Kaffe/drik - 13,00 kr.
  • Morgenmad - 23,00 kr.
  • Middagsmad - 57,00 kr.
  • Aftensmad - 38,00 kr.

Regeringen har indført et loft for betaling af madservice. Den samlede betaling pr. måned forventes i 2023 maksimalt at udgøre 3.985 kr.

Din regning nedskrives for de måltider, du ikke deltager i, hvis du melder måltider fra senest 5 hverdage før (inden kl. 12).

Rengørings- og alm. toiletartikler – priser i 2023

Du har mulighed for tilkøb af rengørings- og alm. toiletartikler.

  • Det koster 44 kr. pr. måned i 2023.

Tøjvask – pris og betaling

Tøjvask er en valgfri ydelse. Prisen pr. måned afhænger af hvilket plejecenter, du bor på.

Pris pr. måned for tøjvask i 2023

Pris for vask og leje af linned

  • 335,00 kr.

Vask af eget tøj

  • 213,00 kr

Betalingen opkræves sammen med betalingen af mad.

Du kan få yderligere information og ansøgning om midlertidigt ophold eller aflastningsophold ved henvendelse til Myndighed Hjemmehjælp og Boliger.

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.