Vikarjob inden for social og sundhed

Er du på jagt efter et vikarjob, hvor du kan hjælpe dine medborgere, som i særlig grad har brug for din hjælp?

 

Vi søger en række vikarer til at afløse det faste personale, mens de holder deres ferie eller er på kursus. Jobbene retter sig mod forskellige målgrupper af medborgere: ældre personer, borgere med handicap og mennesker med sociale udfordringer. 

Giv os et kald eller et skriv, så vi sammen kan finde ud af, om vi kunne være et godt match.

intro

Vikarjob i Holstebro-området

Vi har brug for

 • 3 vikarer, til yngre udviklingshæmmede borgere over 18 år, som gerne må have kendskab til forskellige sundhedsfaglige opgave, fx lift, sonde. Meget gerne SOSU-assistent eller SOSU-hjælper, men ufaglærte er også velkommen
  Det drejer sig fortrinsvis om dag, aften, weekend vagter

Kontaktpersoner

Christian Hammer, telefon 96116555 eller Christiaan.Fjord.Hammer@holstebro.dk
Maja Hansen, telefon 96116570 eller Maja.bach.hansen@holstebro.dk
Der kan ringes i hverdage mellem 9-13

Vi har brug for

 • 2-3 vikarer primært til weekendvagter men også til dag-, aften-, og nattevagter. Målgruppen er voksne med udviklingshæmning (40-80 år). Vi ønsker vikarer med sundhedsfaglig baggrund eller ufaglærte. 

Kontaktperson

Rikke Rasmussen, telefon 9611 6502 eller Rikke.Rasmussen2@Holstebro.dk

Vi har brug for

 • at antal modne sommerferieafløsere inden for hjemløseområdet, herunder på forskellige botilbud til forskellige målgrupper. Ansættelserne kræver som udgangspunkt en social, pædagogisk eller sundhedsmæssig uddannelse, eller kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. Erfaringer i forhold til arbejde med personer i svære livsfaser vil være en fordel. Da der arbejdes i døgntilbud, der må påregnes skiftende arbejdstider: dag-, aften-, nat- og weekendvagter.

Kontaktperson

Hans Jørgen Niewald, telefon 9611 4071

Vi har brug for

 • 16 vagter som ufaglært afløser i ugerne 26-34, samt evt. ekstra ved sygdom. Det drejer sig om dag-, aften- og weekendvagter.

Kontaktperson

Mette Brøgger, telefon 9611 4323

Vi har brug for

 • 1 sygeplejerske med timetal er efter aftale. Der er kun tale om dagvagter og evt. nogle få weekendvagter
 • 1 6. semesters studerende med timetal efter aftale. Der er kun tale om dagvagter på hverdage. 

Kontaktperson

Nanna Bjerrum, telefon 29673624

Vi har brug for

 • Fra uge 26 – 2 ufaglærte: 1 i dagvagt og 1 i aftenvagt på hverdage og i weekender
 • Fra uge 27 til uge 32 –yderligere 2 til at dække dag-, aften- og nattevagter på hverdage og i weekender

Kontaktperson

Lene Black Sinkjær, telefon 9611 4365 eller mobil 2063 3953

Vi har brug for

 • I uge 29: 2-3 personer i dagvagt, 1-2 personer i aftenvagt
 • I uge 30: 4-5 personer i dagvagt, 1-2 personer i aftenvagt

Kontaktperson

Sanne Lindved Steensen, telefon 9611 4215

Vi har brug for

 • 2 vikarer, der er ufaglært eller SOSU-hjælper/assistent. Vagterne er dag/aften på hverdage og i weekender. Målgruppen er udviklingshæmmede 23-60 år.

Kontaktpersoner

Koordinator Mette Jacobsen telefon 2094 6401 eller Mette.Jacobsen@holstebro.dk
Funktionsleder Anja Toftgaard telefon 2933 5658 eller Anja.Toftgaard@holstebro.dk

Vi har brug for

 • 2-3 ferieafløsere/timelønnede, som gerne må være uddannet SOSU-hjælper og -assistent, men også ufaglærte med interesse i at arbejde med svært demente, kan søge. Der er mulighed for dag-, aften- og nattevagter.

Kontaktperson

Konstitueret plejeboligleder Sanni Ørskov Yde, telefon 9611 6993

Vi har brug for

 • 5 ferieafløsere med en SOSU-hjælper eller –assistent baggrund, evt. ufaglært med lidt erfaring. Der er mulighed for dag-, aften-, natte- og weekendvagter.

Kontaktperson

Plejeboligleder Mette Bergkvist, telefon 9611 4411 eller mobil 4112 4411
 

Vi har brug for

 • vikarer til ferieafløsning, med mulighed for faste vagter hen over hele sommeren. Skredsande A/B har plads til 26 beboere, alle med diagnosen erhvervet hjerneskade. Opgaverne består hovedsageligt af at støtte vores beboere til selvhjælp i alle hverdagenes gøremål. Mange klarer dagen via guidning, og andre har brug for hjælp til den personlige pleje. Det er primært dagvagter fra 7-15. Opstart hurtigst muligt.

Kontaktpersoner

Funktionsleder Camilla Thorup Elkjær, telefon 9611 4604
Koordinator Line Maria Juel, telefon 9611 4612

Center for Psykiatri søger løbende vikarer til døgn- og weekendarbejde.

Du er måske i gang med en videregående uddannelse inden for f.eks. fysio-/ergoterapi, sygepleje, pædagogik eller SOSA, og kan hos os supplere din uddannelse med noget praksiserfaring. 
Det kan også være du har en sundhedsfaglig uddannelse og erfaring, og måske har lyst til at være vikar for at prøve noget andet, og møde nye mennesker.

Læs mere om Center for Psykiatri

Vi forventer, at du

 • Er tydelig og konstruktiv i din kommunikation til borgeren, pårørende og kollegaer.
 • Kan bevare roen og har gåpåmod ift. nye opgaver.
 • Har kendskab til IT og skriftelig dokumentation.
 • Udviser selvstændighed, overblik og ansvarlighed i måden du løser opgaverne på.
 • Vil bidrage konstruktivt til centrets tværfaglige samarbejde.

Vi kan tilbyde dig vagter løbende, både dagvagter, aftenvagter og rådighedsvagt fra vagtværelse, som sovende nattevagt. Vi har derudover brug for hjælp i forbindelse med ferieperioder, uddannelse, sygdom o.a. Vagterne er oftest planlagt på forhånd, men der kan også opstå akut behov med kort varsel, f.eks. ved sygdom.

Kontaktpersoner

Alm. Psykiatri hus 13-15 & hus 17, Ninna Foldager, mobil 22137652, ninna.foldager@holstebro.dk 
Alm. Psykiatri Vesterbo, Per Paavo, mobil 24897955, per.goran.paavo@holstebro.dk 
Alm. Psykiatri Fredericiagade, Alice Ervolder, mobil 20850370, alice.ervolder.olesen@holstebro.dk 
Mariebjerg, kollegiet & STU, Jacob H. Jensen, mobil 30517289, jacob.h.jensen@holstebro.dk 
Autismetilbuddene Sportsvejene & Lyksborgvej, Rikke Hindkjær, mobil 20993561, rikke.hindkjaer@holstebro.dk 

Vikarjob i Vinderup-området

Vi har brug for

 • 3 sommerferievikarer, der er over 18 år, og som har mod på at indgå i pleje og omsorgsopgaver ved ældre udviklingshæmmede borgere. Både faglærte og ufaglærte kan komme i betragtning, og der er taler om både dag-, aften- og weekendvagter.

Kontaktperson

Karina Weis, telefon 9611 4691 eller karina.weis@holstebro.dk
 

Vi har brug for

 • 4 ufaglærte i dag-, aften-, weekendvagter
 • 2 faglærte i dag-, aften-, weekendvagter

Kontaktperson

Birgitte Malling, telefon 5156 7201 

Vikarjob i Ulborg/Vemb-området

Vi har brug for

 • 2 dagvagter, gerne 1 uddannet SOSU-hjælper og 1 uuddannet hjælper i ugerne fra og med uge 28 til og med uge 33
 • 1 SOSU-assistent til aftenvagt i ugerne fra og med uge 27 til og med uge 32.

Kontaktperson

Kirsten Riisbjerg Svendsen, telefon 9611 4451 eller mobil 5124 7240

Vi har brug for

 • 1 sygeplejerske med timetal er efter aftale. Der er kun tale om dagvagter og evt. nogle få weekendvagter
 • 1 6. semesters studerende med timetal efter aftale. Der er kun tale om dagvagter på hverdage. 

Kontaktperson

Nanna Bjerrum, telefon 29673624