Vikarjob inden for social og sundhed

Er du på jagt efter et vikarjob, hvor du kan hjælpe dine medborgere, som i særlig grad har brug for din hjælp?

 

Vi søger en række vikarer til at afløse det faste personale, mens de holder deres ferie eller er på kursus. Jobbene retter sig mod forskellige målgrupper af medborgere: ældre personer, borgere med handicap og mennesker med sociale udfordringer. 

Giv os et kald eller et skriv, så vi sammen kan finde ud af, om vi kunne være et godt match.

intro

Vi har brug for

 • timeaflønnede afløsere til at dække weekendvagter og evt. aftenvagter, så er du studerende, er du velkommen

Kontaktperson

Plejeboligleder Mette Bergkvist, telefon 9611 4411 eller mobil 4112 4411
 

Vi har brug for

 • ferieafløsere/timelønnede, som gerne må være uddannet SOSU-hjælper og -assistent, men også ufaglærte med interesse i at arbejde med svært demente, kan søge. Der er mulighed for dag-, aften- og nattevagter.

Kontaktperson

Konstitueret plejeboligleder Sanni Ørskov Yde, telefon 9611 6993
 

Vi har brug for

 • vikarer, til yngre udviklingshæmmede borgere over 18 år, som gerne må have kendskab til forskellige sundhedsfaglige opgave, fx lift, sonde. Vi ønsker vikarer med sundhedsfaglig baggrund, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter eller ufaglærte.
 • Det drejer sig fortrinsvis om dag, aften, weekend vagter

Kontaktpersoner

Christian Hammer, telefon 96116555 eller Christiaan.Fjord.Hammer@holstebro.dk
Maja Hansen, telefon 96116570 eller Maja.bach.hansen@holstebro.dk
Der kan ringes i hverdage mellem 9-13

Vi har brug for

 • vikarer primært til weekendvagter men også til dag-, aften-, og nattevagter. Målgruppen er voksne med udviklingshæmning (40-80 år). Vi ønsker vikarer med sundhedsfaglig baggrund, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter eller ufaglærte

Kontaktperson

Rikke Rasmussen, telefon 9611 6502 eller Rikke.Rasmussen2@Holstebro.dk

Vi har brug for

 • vikarer med sundhedsfaglig baggrund, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter eller ufaglærte. Der er tale om både dag-, aften-, natte- og weekendvagter. Skredsande A/B har plads til 26 beboere, alle med diagnosen erhvervet hjerneskade. Opgaverne består hovedsageligt af at støtte vores beboere til selvhjælp i alle hverdagenes gøremål. Mange klarer dagen via guidning, og andre har brug for hjælp til den personlige pleje.

Kontaktpersoner

Funktionsleder Camilla Thorup Elkjær, telefon 9611 4604
Koordinator Line Maria Juel, telefon 9611 4612

Vi har brug for

 • vikarer med sundhedsfaglig baggrund, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter eller ufaglærte. Der er taler om både dag-, aften-, natte- og weekendvagter. Målgruppen er udviklingshæmmede 23-60 år..

Kontaktpersoner

Koordinator Mette Jacobsen telefon 2094 6401 eller Mette.Jacobsen@holstebro.dk
Funktionsleder Anja Toftgaard telefon 2933 5658 eller Anja.Toftgaard@holstebro.dk

Vi har brug for

 • vikarer, der er over 18 år, og som har mod på at indgå i pleje og omsorgsopgaver ved ældre udviklingshæmmede borgere. Vi ønsker vikarer med sundhedsfaglig baggrund, pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter eller ufaglærte. Der er taler om både dag-, aften-, natte- og weekendvagter.

Kontaktperson

Karina Weis, telefon 9611 4691 eller karina.weis@holstebro.dk
 

Center for Psykiatri søger løbende vikarer til døgn- og weekendarbejde, med skiftende arbejdstider.

Du er måske i gang med en videregående uddannelse inden for f.eks. fysio-/ergoterapi, sygepleje, pædagogik eller SOSA, og kan hos os supplere din uddannelse med noget praksiserfaring. 

Det kan også være du har en sundhedsfaglig uddannelse og erfaring, og måske har lyst til at være vikar for at prøve noget andet.

Læs mere om Center for Psykiatri

Vi forventer, at du

 • Er tydelig og konstruktiv i din kommunikation til borgeren, pårørende og kollegaer.
 • Kan bevare roen og har gåpåmod ift. nye opgaver.
 • Har kendskab til IT og skriftelig dokumentation.
 • Udviser selvstændighed, overblik og ansvarlighed i måden du løser opgaverne på.
 • Vil bidrage konstruktivt til centrets tværfaglige samarbejde.

Vi kan tilbyde dig vagter løbende, både dagvagter og aftenvagter. Vi har brug for hjælp i forbindelse med ferieperioder, uddannelse, sygdom o.a.

Vagterne er oftest planlagt på forhånd, men der kan også opstå akut behov med kort varsel, f.eks. ved sygdom.

Kontaktpersoner

Autismetilbuddene Sportsvejene & Lyksborgvej, Rikke Hindkjær, mobil 20993561, rikke.hindkjaer@holstebro.dk 

Alm. Psykiatri Vesterbo, Per Paavo, mobil 24897955, per.goran.paavo@holstebro.dk 

Alm. Psykiatri hus 13-15 & hus 17, Ninna Foldager, mobil 22137652, ninna.foldager@holstebro.dk 

Mariebjerg, kollegiet & STU, Jacob H. Jensen, mobil 30517289, jacob.h.jensen@holstebro.dk