Vestforsynings klimaambitioner

Vestforsyning arbejder på at levere deres del af klimamålet om en CO2-reduktion på 70 % i 2030.

Reducering af klimaaftryk

Vestforsyning leverer en bred pallette indenfor forsyningsområdet som el, vand, varme og afledning af spildevand. De arbejder med energiproduktion herunder kraftvarme, biogas og VE-strøm og tilbyder kommercielle energiløsninger som elsalg og belysning.

Vestforsyning er i gang med en omfattende kortlægning af deres klimaaftryk efter GHG-protokollen. Og de har sat gang i tiltag for at reducere klimagas fra anlæg, optimering af anlæg, investering i nye produktionsanlæg og opsætning af lokale VE-anlæg (sol og vind). Du kan læse mere om Vestforsynings klimaambitioner i uddrag af Vestforsynings årsrapporten for 2021.

Læs mere på vestforsyning.dk

Vindmølle med Vestforsyning-logo